Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/0848/10– Odluka USRH, 74/1180/13 i 158/13– Odluka USRH, 92/1464/15108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
 • Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2021. – 2030. godine (NN  86/21)
 • Pravilnik o načinu provedbe posebne mjere premještanja vozila kojim je upravljao vozač pod utjecajem opojnih sredstava (NN  86/08)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu (NN br. 156/08)
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama (NN 141/11)
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (NN 148/08)
 • Naredba o ograničenju prometa na cestama (NN  64/09)
 • Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (NN  63/07)
 • Pravilnik o osposobljavanju službenika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita (NN  48/06 i 51/07)
 • Pravilnik o  uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina  (NN 86/14 i 41/19)
 • Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari (NN 2/00, 101/0011/01109/08)
 • Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica (NN  51/12)
 • Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja (NN  66/15 i 108/19)