Obitelj i mladež

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19

  • Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera – posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11 i 21/12)

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17 , 126/19 i 84/21)

  • Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavnja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva (NN 28/19)