Policijski propisi

Slika /slike/zakoni_i_ostali_propisi_shutterstock_113641297.jpg

Poslovi policije i primjena policijskih ovlasti

Zakon o policiji (NN  34/11130/1289/14151/14,  33/15121/16 i 66/19)
 • Uredba o policijskim zvanjima (NN 7/22, 149/22)
 • Uredba o pričuvnoj policiji (NN  102/19)
 • Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (NN  62/12 i 147/20)
 • Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN  118/12)
 • Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva
  (NN  28/19)
 • Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18)
 • Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN  28/15)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN  55/1158/11- ispravak, 100/12 , 110/14 i 45/16)
 • Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i ustrojstvenih jedinica ministarstva unutarnjih poslova (NN  141/11146/11- ispravak)
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva (NN 58/12 i 43/13)
 • Etički kodeks policijskih službenika (NN 145/23).
 
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/0992/14 i 70/19)
 • Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  88/11129/11100/13)
 • Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN  42/06)
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN  20/22)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN  64/11)
 • Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN 88/0978/14123/1650/19 i 111/20)
 
 Zakon o javnom okupljanju (NN 128/9990/05139/05- Odluka USRH, 150/0582/11- Odluka USRH i 78/12)
Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)

Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08 i 86/12)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12)

Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (NN 107/12)