Međunarodna pomoć i suradnja

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN  178/04)

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN  91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19 i 141/20)

Zakon o obradi biometrijskih podataka (NN 127/19)