Policijska uprava vukovarsko-srijemska

  • Načelnik: Fabijan Kapular
  • Sjedište: Vinkovci
  • Adresa: Glagoljaška 27 b
  • Telefon: 032/342 239; 032/342 273
  • Internet stranica: vukovarsko-srijemska-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Ilok, Vinkovci, Vukovar, Županja i Otok
  • Nadležnost nad općinama: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Nijemci, Nuštar, Negoslavci, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

Osoba zadužena za odnose s javnošću :
Domagoj Džigumović
Telefon: 032 / 342 261
Fax: 032 / 342 202
E-mailvukovarsko-srijemska@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Vukovar
Vukovar
Stjepana Radića 64
032/342 132,
032/342 142
Vinkovci
Vinkovci
Bana Josipa Jelačića 7
032/343 824,
032/343 810
Županja
Županja
dr. Franje Račkog 2
032/343 511,
032/343 522
Ilok
Ilok
dr. Franje Tuđmana 49
032/343 758,
032/343 769
Tovarnik
Tovarnik
Bana Josipa Jelačića 11
032/524 105
Otok
Otok
J. J. Strossmayera 5
032/394 192,
032/343 633
Vrbanja
Vrbanja,
Trg Dr. F. Tuđmana 1
032/343 639,
032/861 337
Traffic Police Station Vinkovci
Vinkovci
Bana Josipa Jelačića 7
032/343 839,
032/343 820