Policijska uprava karlovačka

 
  • Načelnik : Darko Car
  • Sjedište : Karlovac
  • Adresa : Trg hrvatskih redarstvenika 6
  • Telefon : 047/664 111
  • Internet stranica : karlovacka-policija-gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Slunj i Ozalj
  • Nadležnost nad općinama : Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.

Glasnogovornica Policijske uprave karlovačke: Ljiljana Kurtalj 

Policijska službenica za odnose s javnošću: Katarina Nadia Požega

Telefon: 047 / 664 111
Fax: 047 / 611 836
Email: karlovacka@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić
Karlovac
Vlatka Mačeka 13
Postaja prometne policije Karlovac
Karlovac
Vlatka Mačeka 13
047/664 122
Policijska postaja Duga Resa
Duga Resa
Jozefinska cesta 30
Policijska postaja Ogulin
Ogulin
Bernardina Frankopana 19
Policijska postaja Ozalj
Ozalj
Kurilovac 2
Policijska postaja Slunj
Slunj
Trg dr. Franje Tuđmana 13
Postaja granične policije Cetingrad Cetingrad
Ulica dr. Franje Tuđmana 3