Policijska uprava sisačko-moslavačka

  • Načelnik: Luka Pešut
  • Sjedište: Sisak
  • Adresa: Ul. Ante Kovačića 10
  • Telefon: 044/560 111
  • Internet stranica: sisacko-moslavacka-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Sisak, Petrinja i Popovača.
  • Nadležnost nad općinama: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

Glasnogovornik:
Dario Kačmarčik

Telefon:  044 / 560 104
Fax: 044 / 560 281
E-mail: sisacko-moslavacka@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Policijska postaja Sisak
Sisak
Kralja Tomislava 17
Policijska postaja Sunja
Sunja
Matije Gupca 34
Policijska postaja Kutina
Kutina
Kralja Petra Krešimira IV b
Postaja granične policije Novska s ispostavom Jasenovac
Novska
Staroselska 3
Policijska postaja Petrinja
Petrinja
Mažuranićeva 5 a
Policijska postaja Glina
Glina
Tomislava Roma 1
Postaja granične policije Dvor
Dvor
Trg bana J. Jelačića 6
044/560 039
Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica
Hrvatska Kostajnica
Ante Starčevića 2
Postaja granične policije Gvozd s ispostavom Bojna
Vrginmost
Dr. Franje Tuđmana 5
Postaja prometne policije Kutina
Kutina
Kralja Petra Krešimira IV bb
044/646 339
044/646 320