Policijska uprava sisačko-moslavačka

  • Načelnik: Luka Pešut
  • Sjedište: Sisak
  • Adresa: Rimska 19
  • Telefon: 044/560 111
  • Internet stranica: sisacko-moslavacka-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Sisak, Petrinja i Popovača.
  • Nadležnost nad općinama: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

Osoba zadužena za odnose s javnošću:
Natalija Mezak-Dolenčić

Telefon:  044 / 560 104
Fax: 044 / 560 281
E-mail: sisacko-moslavacka@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Sisak
Sisak
Kralja Tomislava 17
044/560 809
Sunja
Sunja
Matije Gupca 34
044/560 639
Kutina
Kutina
Kralja Petra Krešimira IV b
044/646 139
Novska
Novska
Staroselska 3
044/646 438
044/664 439
Petrinja
Petrinja
Mažuranićeva 5 a
044/560 510
044/560 539
Glina
Glina
Tomislava Roma bb
044/560 438
044/560 439
Dvor
Dvor
Trg bana J. Jelačića 6a
044/560 039
Hrvatska Kostajnica
Hrvatska Kostajnica
Ante Starčevića 2
044/560 739
Gvozd
Gvozd
Dr. Franje Tuđmana 5
044/560 939
Postaja prometne policije Sisak
Sisak
M. Cvetkovića 8
044/560 480
044/560 489
Postaja prometne policije Kutina Kutina
Kralja Petra Krešimira IV bb
044/646 339