Policijska uprava karlovačka

  • Načelnik : Darko Bratić
  • Sjedište : Karlovac
  • Adresa : Trg hrvatskih redarstvenika 6
  • Telefon : 047/664 111
  • Internet stranica : karlovacka-policija-gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Slunj i Ozalj
  • Nadležnost nad općinama : Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje.
Osoba zadužena za odnose s javnošću:
Andreja Lenard

Telefon: 047 / 664 111
Fax: 047 / 611 836
Email: karlovacka@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA
ADRESA TELEFON
Karlovac
Karlovac
Vlatka Mačeka 13
047/664 260
Duga Resa
Duga Resa
Jozefinska cesta 30
047/664 639
Ogulin
Ogulin
Bernardina Frankopana 19
047/664 939
Ozalj
Ozalj
Kurilovac 2
047/664 739
Slunj
Slunj
Trg dr. Franje Tuđmana 13
047/664 839
Vojnić
Vojnić
Ulica Andrije Hebranga 3
047/664 539
Postaja prometne policije
Karlovac
Vlatka Mačeka 13
047/664 122
Postaja granične policije Maljevac
Maljevac bb
047/664 559