Ured glavnog ravnatelja policije

Slika /policija/kabinet%20ministra.jpg
Obavlja stručne i administrativne poslove za glavnog ravnatelja policije, poglavito nadzorno-usmjerivačku djelatnost ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije i policijskih službenika i nadzor nad radom policijskih službenika; koordinira i nadzire prevenciju kriminaliteta; obavlja poslove protokola, međunarodne policijske suradnje, unaprjeđenja rada i razvoja policije, opremanja policije, praćenja potreba policije u vezi ljudskih potencijala i pripreme propisa iz djelokruga rada policije; utvrđuje pretpostavke za pružanje pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju policijskog posla; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Ureda.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda glavnog ravnatelja policije ustrojavaju se sljedeće službe: