Religijski predmet

KALEŽ

Podaci o umjetnini
Autor: NEPOZNATO
Vrijeme nastanka: 1400
Materijal/Tehnika:  

Podaci o nestanku:
Datum nestanka: 5.8.2001
Mjesto nestanka: MOTOVUN
Okolnosti: Teška krađa

KRIŽ - RASPELO

Podaci o umjetnini
Autor: NEPOZNATO
Vrijeme nastanka: 0
Materijal/Tehnika:  

Podaci o nestanku:
Datum nestanka: 4.8.1999
Mjesto nestanka: VODNJAN
Okolnosti: Krađa

RELIKVIJAR

Podaci o umjetnini
Autor: NEPOZNATO
Vrijeme nastanka: 1608
Materijal/Tehnika:  

Podaci o nestanku:
Datum nestanka: 5.8.2001
Mjesto nestanka: MOTOVUN
Okolnosti: Teška krađa