Aplikacije za e-dojave sumnjivih događaja

Slika /kategorije/e-dojave.jpg
Aplikaciju "MUP Sigurnost i povjerenje" na inicijativu MUP-a, razvila je tvrtka SPAN. Svaki građanin ju može skinuti ovisno o tome koju vrstu pametnog telefona ima sa jednog od sljedećih linkova:Aplikacija za telefone marke Apple biti će vidljiva kroz nekoliko dana.
Sve upute za korištenje aplikacije nalaze se u samoj aplikaciji, a funkcionira na način da osoba fotografira/snimi neki događaj (poželjno je da budu uključene geografske koordinate) i aplikacijom pošalje fotografiju/snimku na centralni portal u MUP-u. Uz fotografiju/snimku može (i ne mora) poslati tekst. Policijski službenici koji pregledavaju dostavljene fotografije i snimke mogu ostvariti i interakciju sa pošiljateljem, ali važno je naglasiti da je ta interakcija potpuno anonimna.

Pomoću ove aplikacije svaka osoba  putem pametnog mobilnog  telefona može dojaviti razne događaje, i u situacijama kada možda iz sigurnosnih razloga nije u mogućnosti obaviti poziv.

Pomoću uključenih geografskih koordinata na pametnom telefonu  te fotografiranjem okoline u kojoj se nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć, brže ju je i lakše pronaći.

Način slanja dojava je vrlo jednostavan, a sastoji se od svega nekoliko koraka: osoba pametnim telefonom fotografira ili snimi događaj, pri čemu je poželjno imati uključene geografske koordinate. Nakon toga fotografiju/snimku pošalje centralnom portalu MUP-a. Ukoliko želi, osoba može upisati i komentar, odnosno opis događaja te nastaviti anonimno komunicirati s policijskim službenicima, koji zaprime poruku, kako bi odmah odgovorili na eventualna dodatna pitanja. Za svaku, na ovaj način zaprimljenu dojavu, policijski službenici operativno-komunikacijskih centara pri policijskim upravama, odmah procjenjuju je li potrebno žurno postupanje te je šalju u rad nadležnoj službi