Slika

Krivotvorina slike Đure Pulitike

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Đure Pulitike

Krivotvorina slike Đure Pulitike

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Đure Pulitike

Krivotvorina slike Đure Pulitike

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Đure Pulitike

Krivotvorina slike Đure Pulitike

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Đure Pulitike

Krivotvorina slike Ede Murtića

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Ede Murtića

Krivotvorina slike Ede Murtića

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Ede Murtića

Krivotvorina slike Mersada Berbera

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: papir, kombinirana tehnika
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mersada Berbera

Krivotvorina slike Mersada Berbera

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: papir, kombinirana tehnika
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mersada Berbera

Krivotvorina slike Mersada Berbera

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: papir, kombinirana tehnika
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mersada Berbera

Krivotvorina slike Miljenka Stančića

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Miljenka Stančića

Krivotvorina slike Mladena Veže

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mladena Veže

Krivotvorina slike Mladena Veže

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mladena Veže

Krivotvorina slike Mladena Veže

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Mladena Veže

Krivotvorina slike Oskara Hermana

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Oskara Hermana

Krivotvorina slike Paula Gauguina

Podaci o umjetnini
Autor: -
Vrijeme nastanka: -
Materijal/Tehnika: ulje na platnu
Veličina: -

Podaci o pronalasku:
Datum pronalaska: -
Mjesto pronalaska: Zagreb
Okolnosti pronalaska: -      
Komentar: Krivotvorina slike Paula Gauguina