Prijelazi za pogranični promet sa Slovenijom ponovno otvoreni

Slika /galerije/Snoopy%20i%20Masa/granica.jpg

Granični prijelazi otvoreni su temeljem dogovora Republike Hrvatske i Republike Slovenije

FOTO: MUP

Od danas, 15. lipnja, temeljem dogovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, ponovno su otvoreni granični prijelazi za pogranični promet i to:

1. Lucija,
2. Slum,
3. Lipa,
4. Prezid II,
5. Zamost,
6. Blaževci,
7. Prilišće,
8. Pravutina,
9. Vivodina,
10. Kašt,
11. Novo Selo Žumberačko,
12. Kraj Donji,
13. Gornji Čemehovec,
14. Draše,
15. Plavić,
16. Luke Poljanske,
17. Mali Tabor,
18. Gornja Voća,
19. Preseka,
20. Sveti Martin na Muri,
21. Čabar,
22. Cvetlin,
23. Zlogonje,
24. Banfi.
 

Priopćenja | Granica