Policijska uprava primorsko-goranska

  • Načelnik : Hari Brnad
  • Sjedište : Rijeka
  • Adresa : Ulica žrtava fašizma 3
  • Telefon : 051/430 333
  • Internet stranica: primorsko-goranska-policija.gov.hr
  • Nadležnost nad gradovima : Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko
  • Nadležnost nad općinama : Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik

Voditeljica poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću:
Ankica Kolić

Telefon:  051 / 430 112; 051/ 430 584 ; 051/430-535 ; 051/430-557
Fax: 051 / 430 580
E-mail: primorsko-goranska@policija.hr
 
POLICIJSKA POSTAJA ADRESA TELEFON
I. Policijska postaja Rijeka Rijeka,
Đure Šporera 4
051/335-234
051/430-619
II. Policijska postaja Rijeka Rijeka,
Gundulićeva 7
051/439-110
051/264-841
Policijska postaja Mali Lošinj s
Ispostavom Cres
Mali Lošinj, Dubovica 1
Cres, Šetalište 20.travnja
051/231-822 / 439-410
051/571-207 / 430-722
   
Policijska postaja Crikvenica Crikvenica,
Kralja Tomislava 85a
051/241-233
051/439-010
Policijska postaja Delnice s ispostavom Čabar Delnice,
Školska 25
051/439-710
Policijska postaja Delnice s ispostavom Čabar Čabar,
Zaobilaznica 1
051/439-310
Policijska postaja Krk Krk,
Kralja Tomislava 10
051/439-210
051/439-239
Policijska postaja Opatija Opatija,
Ulica maršala Tita 151
051/710-111
051/710-039
Policijska postaja Rab Rab,
Palit 144a
051/439-810
051/724-041
Policijska postaja Vrbovsko Vrbovsko,
Hrvatskih branitelja 3
051/875-108
051/439-510
Postaja prometne policije Rijeka Rijeka,
Ciottina 25
051/335-521
051/430-655
Postaja pomorske policije Rijeka Rijeka,
Riva 16
051/337-325
051/430-755