Sigurna turistička destinacija

Uspješnost svake turističke destinacije ovisi o tome koliko je određena destinacija sigurna i koliko je posjetitelji percipiraju kao sigurnu. Osim obavljanja tradicionalnih policijskih zadaća i davanja svog doprinosa sigurnosti zajednice, moderna policijska organizacija također  ima svoju ulogu u turističkoj promociji svoje zemlje. Naime, turisti u današnje suvremeno doba suočeno s nizom globalnih izazova, prvenstveno biraju upravo – sigurne destinacije. Republika Hrvatska uložila je iznimne napore kako bi se pozicionirala na tržištu kao atraktivna, sigurna i kvalitetno pripremljena turistička destinacija za odmor, a hrvatska policija svoj doprinos turizmu, između ostaloga, daje kroz dugogodišnju provedbu projekta Sigurna turistička destinacija.
 

Kronologija branda hrvatske policije

Od 1994. godine u Republici Hrvatskoj kontinuirano se provodila akcija TOURS radi podizanja sigurnosti tijekom turističke sezone prevencijom kriminala i prekršaja i pojačanim mjerama u prometu i na graničnim prijelazima, kako bi se turistima omogućio siguran dolazak i boravak u Hrvatskoj.

2006. godine rođena je ideja za proširenjem ove akcije dodavanjem novih sadržaja te je pokrenut pilot projekt – Međunarodna policijska suradnja "Policija u odori", kasnije poznat kao „Sigurna turistička sezona“, odnosno danas kao "Sigurna turistička destinacija".

Navedene godine po prvi je puta potpisan tzv. Memorandum o razumijevanju u suradnji, a to pravo prvokupa s hrvatskom je podijelila mađarska policija. Podaci su pokazivali da u zadarskom području ljetuje najviše Mađara pa je odlučeno da, na temelju Memoranduma o razumijevanju između hrvatske i mađarske policije, tijekom turističke sezone od 19. srpnja do 16. kolovoza u Policijskoj upravi zadarskoj borave četiri mađarska policajca, čija je uloga bila uspostava što bolje i kvalitetnije komunikacije s mađarskim turistima.

Mađarski turisti su sa svojim policajcima mogli kontaktirati uobičajenim pozivom policiji ili posredstvom mađarskog veleposlanstva u RH, a pilot-projekt je zamišljen tako da strani policajci odlaze u ophodnje s hrvatskim kolegama, nose odoru svoje policije kako bi ih njihovi sugrađani lakše prepoznali, ali ne nose oružje niti imaju policijske ovlasti, odnosno ne sudjeluju u intervencijama.

Jedan od povoda za ovakvu vrstu suradnje bila su i pozitivna iskustva tijekom boravka hrvatskih policajaca na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj iste godine, gdje se pokazalo da takva vrsta angažmana policijskih službenika u policijskim odorama svoje države djeluje izuzetno pozitivno, a prvenstveno preventivno.

Novi oblik suradnje odmah je naišao na plodno tlo i to podjednako kod struke, građana i turista. Možda je tome pridonijela i činjenica što je odmah prepoznato da su zajedničke ophodnje najbolji način za ostvarivanje neposrednog kontakta sa stranim gostima, a da je navedeno ujedno i odlična promocija Republike Hrvatske kao sigurne zemlje i turističkog odredišta.

Narednih godina, potpisivanjem novih Memoranduma o razumijevanju u suradnji, koji predstavljaju pravnu osnovu za dolazak i boravak stranih policijskih službenika u Hrvatskoj tijekom turističke sezone, projektu su se priključile i brojne druge zemlje: Albanija, Austrija, Bosne i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Francuska, Italija, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Pred ljetnu sezonu 2009. projekt je doživio novi uzlet, jer je njegovu vrijednost prepoznalo i Generalno tajništvo Interpola, što su pokazali aktivnim uključivanjem u vidu pružanja logističke podrške zajedničkim ophodnjama, povezujući ih s Interpolovim bazama podataka. Suradnja s Interpolom na ovom projektu trajala je do 2012. godine.

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske u provedbi projekta sudjeluje od 2011. godine, sufinanciranjem troškova smještaja stranih policijskih službenika tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj, a od 2016. godine u projektu sufinanciranjem sudjeluje i Hrvatska turistička zajednica.

Od 2021. godine projekt nosi novi naziv: „Sigurna turistička destinacija“, kao rezultat zajedničke odluke donesene s domaćim partnerskim institucijama, Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom, a što bolje odgovara značaju i opsegu njegove provedbe.

Pored projekta osnovan je i Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone čiji rad omogućava blisko praćenje i analizu svih sigurnosnih pokazatelja i događaja na nacionalnoj i regionalnoj razini na moru i kopnu koji bi mogli umanjiti osjećaj sigurnosti građana i turista.
 

Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone

Prvi Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone osnovan je 2018. godine sa sjedištem u Zadru.

Osnovna zadaća Stožera je usklađivanje, usmjeravanje i nadzor obavljanja policijskih i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova te koordinacija i suradnja s drugim nadležnim tijelima radi provedbe mjera sigurnosti tijekom turističke sezone, a posebice:
 
 • prikupljanje obavijesti od značaja za sigurnu turističku sezonu,
 • organiziranje poduzimanja mjera prvog zahvata i usmjeravanje ostalih mjera,
 • praćenje kaznenih djela značajnih za sigurnost turističke sezone,
 • veća narušavanja javnog reda i mira,
 • značajnija javna okupljanja,
 • sigurnost i protočnost prometa,
 • ilegalne migracije od značaja za sigurnost turističke sezone,
 • stradavanja stranih državljana,
 • koordinacija obavještavanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova o postupanjima prema stranim državljanima,
 • požarima koji mogu ugrožavati prometnice i turističke destinacije,
 • ispomoći policijskim upravama na moru u ljudstvu i tehnici,
 • praćenje medijskih objava vezanih za sigurnost turističke sezone,
 • sačinjavanje dnevnih pregleda značajnijih sigurnosnih događaja i drugih periodičnih izvješća o stanju sigurnosti tijekom turističke sezone.

Stožer koordinira rad sljedećih dežurnih službi: Operativno komunikacijskog centra policije, Obalne straže, Lučke kapetanije, Pomorskog centra Rijeka, Vatrogasnog centra, Nacionalnog pomorskog centra  za prikupljanje podataka, Nacionalnog koordinacijskog centra, Službe za međunarodnu policijsku suradnju, Ravnateljstva civilne zaštite Sustav 112 ali i drugih važnih intervencijskih službi.


Međunarodna policijska suradnja 

Do 2021. godine u projektu „Sigurna turistička destinacija“ ukupno je sudjelovalo 910 stranih policijskih službenika. 2020. i 2021. godine, zbog izbijanja pandemije COVID-19 te s obzirom na smanjen broj dolazaka stranih gostiju u Republiku Hrvatsku, projekt je proveden u manjem opsegu.

U 2022. godini projekt je dodatno proširen, na sudjelovanje su bile pozvane 23 strane policijske organizacije iz 20 zemalja, a po prvi puta u projektu je sudjelovala i policijska organizacija iz Sjedinjenih Američkih država.

2022. godine ukupni broj stranih policijskih službenika koji su sudjelovali u projektu od početka njegove provedbe 2006. godine, premašio je 1 000.

U sklopu ove međunarodne suradnje policije, započete 2006. godine, policajci iz raznih europskih država na usluzi su svojim sugrađanima koji ljetni odmor provode u Hrvatskoj. Strane kolege policajci doprinose većem osjećaju sigurnosti inozemnih gostiju i omogućuju bolju suradnju pri rješavanju kaznenih djela.

Bez oružja (osim njemačkih, austrijskih i francuskih policijskih službenika), ali u odorama svoje policije (izuzev policijskih službenika Republike Srbije i Sjeverne Makedonije) rade u skladu s nalozima nadležnih rukovoditelja u policijskim postajama. U zajedničkom radu s hrvatskom policijom pomažu u ostvarenju učinkovite komunikacije sa stranim turistima, a samim time i razrješavanju mogućih konfliktnih situacija. Strani su policajci s vremenom počeli sudjelovati i u patrolama hrvatske prometne policije i u patrolama Mobilnih jedinica prometne policije za prevenciju kriminala.

Za vrijeme rada, strani policijski službenici ne primjenjuju policijske ovlasti niti poduzimaju bilo kakve policije mjere, već pomažu u prevenciji kažnjivih radnji, poboljšanju sigurnosti prometa, ali i pomažu našim stranim gostima pružajući im servisne informacije.

Jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti ovog projekta jesu ne samo pozitivne reakcije domaće i strane javnosti i partnerskih policijskih organizacija već i činjenica što su policije Republike Austrije, Talijanske Republike (od 2012.) i Republike Slovenije (od 2013.) odlučile „zimsku“ varijantu ovog projekta provoditi i na svojim popularnim skijalištima, dok je policija Crne Gore (od 2012.) preuzela od hrvatske policije „ljetnu“ inačicu projekta.

U Parizu je 15. lipnja 2022. godine potpisan Sporazum za pokretanje projekta „Europske zajedničke ophodnje“, pandana hrvatskog projekta „Sigurna turistička destinacija“, i temeljem njega su prošloga ljeta hrvatski policijski službenici provodili zajedničke ophodnje s francuskim kolegama u Parizu, uz već uobičajenu ispomoć francuskih policajaca na Jadranu.

Od početka provedbe, projekt se kontinuirano proširivao uključivanjem sve većeg broja stranih policijskih organizacija te će u 2023. godini sudjelovati ukupno 22 strane partnerske organizacije iz 19 zemalja sa 100 stranih policijskih službenika.

Od 2023. prvi puta u projektu će sudjelovati i nizozemska policija čiji će policijski službenici službu obavljati na području Policijske uprave istarske.

 

Dokumenti i linkovi