Djelokrug

Slika /slike/zgrada2.JPG
Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.

Zadaće Ravnateljstva su:
 • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta
 • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava
 • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
 • briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno
 • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja
 • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik"
 • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva
 • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Glavni ravnatelj policije ima zamjenika za poslove opće sigurnosti Damira Barića te zamjenika za granicu Jozu Šukera. 

Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:
 • Ured glavnog ravnatelja policije - načelnica Adrijana Bago
 • Uprava za javni red i sigurnost - načelnik Dragan Tokić
 • Uprava kriminalističke policije - načelnik Antonio Gerovac
 • PNUSKOK - načelnik Mario Kovač
 • Uprava za granicu - načelnik Zoran Ničeno
 • Zapovjedništvo za intervencije - zapovjednik Vedran Augustinović
 • Uprava za posebne poslove sigurnosti - načelnik Miljenko Radnić
 • Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik"  - načelnik Josip Ćelić

Dokumenti i linkovi