Publikacije i brošure

Strategija djelovanja Policija u zajednici

Irena Cajner Mraović, 
Vladimir Faber, 
Goran Volarević

MUP RH, Policijska akademija, 2003.
ISBN 953-161-150-5
Pregled knjige u pdf formatu (Strategija.pdf)*

Reforma operativno-preventivnog rada policije u odori. Pilot-projekt.

Vladimir Faber,
Irena Cajner Mraović

MUP RH, Policijska akademija, 2003.
ISBN 953-161-151-3
Pregled knjige u pdf formatu (ReformaOPR.pdf)*

Prevencija kriminaliteta u EU

MUP RH, OSCE 

Prevencija kriminaliteta u EU 
ISBN 953-161-184-X 
Pregled knjige u pdf formatu (Prevencija-kriminaliteta.pdf)*

Policija i građani

MUP RH, HHO 

ISBN 953-6691-12-8 
Pregled knjige u pdf formatu (Policija i gradjani.pdf)*