CRO GIS

O projektu  

Partneri uključeni u ovaj Twinning projekt su Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Rumunjske te Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta kriminalističko-obavještajnih analitičara Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala te policijskih uprava Ministarstva unutarnjih poslova u svrhu pružanja potpore kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela teškog i složenog kriminaliteta.

Planirane aktivnosti bit će usmjerene na jačanje korištenja GIS tehnologije kod analitičara u svrhu kvalitetnije analitičke potpore zadacima koje izvršavaju navedene strukture Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Geografski informacijski sustavi (GIS) i geografsko profiliranje (GP) su korisni alati za uklanjanje nedostataka i praznina između strateških i operativnih aktivnosti te su važni za razumijevanje trendova i strukture organiziranog, složenog i teškog kriminaliteta. Temelj geografskog profiliranja i geografskih informacijskih sustava su geoprostorni podaci. Geografska dužina i širina predstavljaju dva ključna elementa pomoću kojih možemo povezati lokacije kaznenih djela, točke interesa i adrese. To će pomoći pri utvrđivanju i mapiranju serija kaznenih djela što će omogućiti unaprjeđenje proaktivnog pristupa u vođenju policijskog posla.

 

Komponente

  • Komponenta 1 - obuhvaća analizu i procjenu postojeće situacije u zemlji korisnici vezanoj za korištenje GIS tehnologije te izradu tehničkih specifikacija za razvoj novog sustava u skladu s postojećim potrebama Ministarstva unutarnjih poslova.
  • Komponenta 2 - uključuje analizu i procjenu potreba za edukacijom, pripremu materijala i provođenje edukacije vezane za primjenu GIS tehnologija te usvajanje metodologije geografskog profiliranja.
  • Komponenta 3 - osigurava kontinuitet edukacije novih i usavršavanja postojećih kadrova. Cilj ove komponente je izrada dugoročnog programa edukacije i izrada priručnika koji će se koristiti u edukaciji iz područja GIS-a i metodologija geografskog profiliranja. 
  • Komponenta 4 - osigurat će potrebne mjere koje se moraju primijeniti radi poboljšanja kvalitete GIS podataka te povećanja mogućnosti kriminalističko-obavještajnog sustava. 

 

Projektni tim

Wili Victor Apreutesei
Voditelj projekta
 
Velimir Bartoš
Voditelj projekta zemlje korisnice
 
Mihai Manolescu
Dugoročni savjetnik za Twinning (RTA)
 
Ksenija Butorac
Dugoročna savjetnica za Twinning (RTA) zemlje korisnice
 
Mariza Dujmović
RTA asistentica
 
Jelena Marinović
RTA jezična asistentica

 

Svečanost otvaranja

Svečanost otvaranja EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta za primjenu Geografskog informacijskog sustava s geografskim profiliranjem serijskih počinitelja kaznenih djela” održana je 10. svibnja 2016. u Ministarstvu unutarnjih poslova. Projekt, čija je vrijednost 750 tisuća eura financiranih sredstvima EU-a, zajednički će provesti Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Rumunjske koje predstavlja Glavni inspektorat rumunjske policije te Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Svečanosti su nazočili predstavnici Predstavništva Europske unije u Republici Hrvatskoj, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Sigurnosno-obavještajne agencije, Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU), Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državne geodetske uprave, Geografskog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta te predstavnici rumunjske policije i rumunjskog Ministarstva europskih fondova. 

Zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Nataša Mikuš Žigman, kazala je kako ovaj način jačanja kapaciteta zemlje primateljice nije vrijedan samo zbog prenošenja stručnih znanja već i zbog jačanja bilateralne suradnje koja je baza za buduće projekte i buduću suradnju dviju zemalja. 

„Jačanje i unaprjeđenje sustava upravljanja podacima i informacijama primjenom naprednih tehnoloških alata, kao što su Geografski informacijski sustavi koji su našli primjenu u mnogim policijskim sustavima u svijetu, samo je jedan od ciljeva ovog projekta“, rekao je glavni ravnatelj policije Zvonimir Vnučec. „Projekt je također usmjeren i na jačanje kapaciteta policije u području razvoja ljudskih potencijala s ciljem stjecanja znanja i sposobnosti u primjeni ovako kompleksnih sustava, jer kao što svi znamo imperativ uspješnosti i učinkovitosti nije samo primjena naprednih tehnoloških rješenja, već investicija u ljude koji će ta rješenja moći kvalitetno primijeniti u svakodnevnom radu“. 

Veleposlanik Republike Rumunjske Nj. E. Cosmin George Dinescu čestitao je hrvatskim predstavnicima vlasti na predanosti i dobroj praksi u korištenju sredstava EU fondova u jačanju kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova na korist svih građana. 

„Europska komisija je suzbijanje kriminaliteta svrstala u same temelje programa sigurnosti“, istaknula je voditeljica Odjela za političko izvještavanje i analize predstavništva Europske komisije u RH Mirella Rašić i zaključila kako organizirani kriminal zahtjeva nadnacionalnu potporu svih članica EU.

 

 Očekivani rezultati projekta 

Rezultat 1: 

  • Izrađen izvještaj o procjeni preduvjeta za primjenu GIS-a s geografskim profiliranjem u MUP-u, s pripadajućim preporukama za poboljšanja.

Rezultat 2: 

  • Poboljšane razine stručnosti te znanje policijskih službenika o obradi i korištenju GIS-a s metodologijom geografskog profiliranja.

Rezultat 3: 

  • Izrađen dugoročni Program i Priručnik za obuku za područje GIS-a s metodologijom geografskog profiliranja.

Rezultat 4:

  • Poboljšane mjere kvalitativne kontrole za GIS aplikaciju s geografskim profiliranjem primijenjenim u kriminalističko-obavještajnom sustavu te poboljšana razina kvalitete tog sustava.

  


 Kontakt

Mihai Manolescu
Dugoročni savjetnik za Twinning (RTA)
 
Telefon: +385 1 4887941
E-adresa: mihaim@mup.hr
Ilica 335, 10 000 Zagreb, Hrvatska