Započelo provođenje programa stručnog usavršavanja policijskih službenika Specijalne jedinice policije i Interventne jedinice policije

  • Slika slike/2020/Zapo%C4%8Delo%20provo%C4%91enje%20programa%20stru%C4%8Dnog%20usavr%C5%A1avanja%20policijskih%20slu%C5%BEbenika%20Specijalne%20jedinice%20policije%20i%20Interventne%20jedinice%20policije/1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Seminari se provode u suradnji Policijske akademije i Uprave za granicu

FOTO: PU

Dana 28. listopada 2020. godine u prostorijama Policijske uprave karlovačke  započelo je provođenje programa usavršavanja iz područja Temeljnih prava te Europskog i schengenskog prava za policijske službenike Specijalne jedinice policije i Interventne jedinice policije.

Seminari se provode u suradnji Policijske akademije i Uprave za granicu, a namijenjeni su pripadnicima Specijalne jedinice policije i Interventne jedinice policije koji aktivno sudjeluju u obavljanju poslova nadzora državne granice na području PU karlovačke, PU sisačko – moslavačke i PU ličko – senjske.

U prvi program obuke uključeno je 13 policijskih službenika, a obuka iz navedenih područja nastavit će se kontinuirano provoditi.

Obuku će po izvedbenim programima provoditi nacionalni multiplikatori za temeljna prava i Europsko i schengensko pravo.

Usavršavanjem iz područja temeljnih prava nastoji se podići razina educiranosti policijskih službenika vezano za potrebu promoviranja i zaštite temeljnih prava sukladno najnovijoj praksi ustanovljenoj od strane Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu kod osposobljavanja stručnjaka za temeljna prava.

Seminar u osnovi prati temeljne odrednice objavljene u Priručniku za trenere za provođenje Europskog tečaja za Frontex-ove trenere na polju temeljnih prava (European Course for Frontex fundamental rights trainers - Trainer’s handbook, objavljen 2018. godine). Putem najnovije prakse i metodike podučavanja odraslih, cilj je pokazati i poduprijeti najbolju praksu vezanu za poštivanje, zaštitu, promicanje i provođenje temeljnih prava među policijskim službenicima koji obavljaju poslove nadzora granice. 

Cilj seminara iz područja Europskog i schengenskog prava je da polaznici steknu potrebna znanja u funkciji ostvarenja osobnih radnih postignuća i podizanja razine profesionalnosti pri provedbi svakodnevnih granično-policijskih zadaća.
 
 
 

Pisane vijesti | Granica