VIDEO: Posada policijskog plovila, nakon sudjelovanja u operaciji „POSEIDON 2022“, uspješno se vratila u riječku luku

Suradnja u zajedničkoj operaciji „POSEIDON 2022“ predstavlja kontinuirani nastavak sudjelovanja službenika pomorske policije u FRONTEX-ovim operacijama na moru

Foto: Pu primorsko - goranska

Četveročlana posada iz Policijskih uprava primorsko-goranske i splitsko-dalmatinske policijskim plovilom je u četvrtak 7. srpnja, nakon više od tri godine kontinuiranog sudjelovanja u međunarodnim operacijama na području Helenske Republike i preplovljenih više od 1.200 nautičkih milja samo u povratku, uplovila u matičnu luku Rijeka.

S obzirom na aktualnu situaciju na području Mediterana, a vezano za kontinuirane tokove nezakonitih migranata u smjeru EU, u organizaciji Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (FRONTEX-a), na području istočnog Sredozemlja provodi se zajednička operacija „POSEIDON 2022“, s ciljem uspostave koordiniranih operativnih aktivnosti na vanjskim morskim granicama EU.

Sukladno preuzetim obvezama, u provedbi navedene operacije na morskom području Helenske Republike, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sudjelovalo je policijskim plovilom PU primorsko-goranske s pripadajućim posadama iz svih policijskih uprava na moru.

Posadu policijskog plovila činili su policijski službenici PPiAP Rijeka i PPP Split, zapovjednici plovila Kristijan Gregov i Nikša Treselj te upravitelji stroja  Siniša Čičak i Filip Samardžić.

Zapovjednik plovila Kristijan Gregov istaknuo je kako je misija trajala 30 dana: „U Helenskoj Republici sveukupno smo boravili 52 dana, vraćali smo se dužim putem preko Krete jer je Korintski kanal zatvoren, ali sve u svemu sretni smo jer smo sigurno došli doma.“

Od 26. siječnja do 15. lipnja 2022. godine, na operativnom području otoka Megisti (Kastellorizo) obavljane su zadaće vezane uz suzbijanje nezakonitih migracija i svih oblika prekograničnog kriminaliteta te po potrebi sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja na moru.
 
Nastavak uspješne suradnje u FRONTEX-ovim operacijama na moru

Suradnja u zajedničkoj operaciji „POSEIDON 2022“ predstavlja kontinuirani nastavak sudjelovanja službenika pomorske policije s plovilom u FRONTEX-ovim operacijama na moru u akvatoriju istočnog Sredozemlja.

Tijekom 2020. godine sudjelovali su u operaciji „RAPID BORDER INTERVENTION AEGEAN 2020“, a tijekom 2021. i 2022. godine u operacijama „POSEIDON 2021“ i „POSEIDON 2022“, a posljednja operacija samo je nastavak zajedničkih aktivnosti u Helenskoj Republici.

Navedeni angažman predstavlja snažnu potporu koju Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske pruža Helenskoj Republici u jačanju nadzora i zaštite na grčko-turskoj granici od 2015. godine.

Provedba operativnih mjera tijekom zajedničke operacije provođena je u neposrednoj suradnji s FRONTEX-om, Helenskom obalnom stražom (Hellenic Coast Guard) te nacionalnim časnikom za vezu, a svakodnevne službe na moru obavljane su uz sudjelovanje dodijeljenog časnika za vezu Helenske obalne straže radi neposredne komunikacije i koordinacije u obavljanju zadaća.

Službu na policijskom plovilu obavljale su na smjenu dvije četveročlane posade, odnosno osam službenika pomorske policije u pet jednomjesečnih ciklusa, kao i ukupno pet nacionalnih časnika za vezu (NO-a) koji su bili raspoređeni u Međunarodnom operativnom centru ICC Piraeus. Ukupno je u navedenom razdoblju operacije sudjelovalo 40 članova posade. 

Iako sudjelovanje u zajedničkim pomorskim operacijama FRONTEX-a, s obzirom na dosadašnje iskustvo i angažman svih uključenih sudionika pomorske policije sada već predstavlja svojevrsnu rutinu, predmetna operacija predstavljala je dodatni izazov s obzirom na specifične i otežane uvjete organizacije i njenog provođenja uzrokovane pandemijom COVID-19 virusom.

Svaka, pa i rutinska radnja svih policijskih službenika uključenih u organizaciju i provedbu predmetne operacije, zahtijevala je ulaganje  dodatnih napora  kako bi se održali visoki standardi koje smo postavili tijekom prijašnjih sudjelovanja u zajedničkim pomorskim operacijama te ostvarili zadani ciljevi.

Tijekom još jedne uspješne međunarodne operacije angažirani službenici pomorske policije iskazali su nesebičan angažman, zalaganje i profesionalnost.
 

Pisane vijesti | Granica