Ukupno 382 uhićenja tijekom zajedničkih akcija protiv nedopuštenog trgovanja Balkanskom rutom

Snage u borbi protiv trgovanja drogama i vatrenim oružjem, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima udružilo je 28 europskih zemalja

Foto: EUROPOL

Tijela za provedbu zakona zajednički su djelovala protiv trgovanja vatrenim oružjem, trgovanja drogama, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima tijekom koordiniranih Zajedničkih akcijskih dana od 26. do 29. listopada. Akcije koje su uključivale intenzivne kontrole na vanjskim granicama EU-a koordinirali su Španjolska i Europol, a financirane su iz IPA-e/2019.
 
Potporu operativnim aktivnostima koje su uključivale 28 zemalja (18 država članica EU-a i 10 trećih zemalja) također su dali Eurojust, Frontex, INTERPOL, SELEC i druge međunarodne organizacije. Zajednički akcijski dani EMPACT-a planirani su na temelju pristupa vođenog obavještajnim podacima koji je uključivao suradnju cijelog niza tijela za provedbu zakona, između ostalog policiju, carinu, imigracijske agencije i agencije za nadzor granica.
 

382 uhićenja i 130 novih istraga

Operativne aktivnosti uglavnom su se provodile na Balkanu i u jugoistočnoj Europi. Ostale europske zemlje doprinijele su kriminalističko-obavještajnim podacima te su provodile operativne akcije na nacionalnoj razini. Gotovo 16 000 službenika bilo je uključeno u akcije na terenu. Istovremeno su nacionalna tijela koordinirala specijalne aktivnosti usmjerene na mreže trgovanja ljudima koje sudjeluju u radnoj i seksualnoj eksploataciji i prisilnom prosjačenju. Rezultati ovih akcija bit će objavljeni u sljedećem priopćenju.
 
Sveukupno, aktivnosti su dovele do uhićenja 382 osumnjičene osobe, od kojih je većina bila upletena u trgovanje drogama, pomaganje u nezakonitim migracijama, krivotvorenje isprava i trgovanje vatrenim oružjem. Službenici na terenu otkrili su niz kaznenih djela vezanih za pomaganje u nezakonitim imigracijama i s tim povezane povrede zakona poput krivotvorenja isprava. Uhićenja i izuzeti dokazi omogućili su tijelima za provedba zakona pokrenuti 130 novih istraga.
 
Sveukupni rezultati:
 
 • provjerene 74 924 osobe
 • pretraženo 998 lokacija
 • pregledano 32 665 vozila
 • provjereno 2 004 paketa/pošiljaka
 • 382 uhićenja: 159 vezana za krijumčarenje migranata, 112 vezana za trgovanje drogama, 38 vezana za trgovanje vatrenim oružjem, 2 vezana za trgovanje ljudima i 71 vezano za ostala kaznena djela. 
 • otkriveno 2 476 nezakonitih ulazaka
 • Zapljene uključuju:
  • 106 komada vatrenog oružja: 43 puške, 42 pištolja, 6 zračnih pušaka, 1 protupješačka mina, 1 sustav protuzračne obrane, 15 granata, 2 stroja za sastavljanje, 2 protutenkovske rakete i 12 250 komada streljiva
  • Droge: 304 kg heroina, 147 kg kanabisa, 5 402 stabljike marihuane i 1,3 kg kokaina
 • pokrenuto 130 novih istraga 


Sudjelovanje hrvatske policije

U provođenju Zajedničkih akcijskih dana JAD SEE (Joint Actions Days South-East Europe) sudjelovala je i Uprava kriminalističke policije u suradnji s policijskim upravama vukovarsko-srijemskom, brodsko-posavskom, karlovačkom i ličko-senjskom, a u sklopu EMPACT prioriteta nezakonite migracije i EMPACT prioriteta vatreno oružje.

Cilj je bilo provođenje pojačanih mjera i radnji u smislu kontrole vozila i osoba te brzom protoku i razmijeni informacija između zemalja koje su sudjelovale u provođenju zajedničkih akcijskih dana.

Tijekom mjera i radnji koje su se provodile na području policijskih uprava vukovarsko-srijemske, brodsko-posavske, karlovačke i ličko-senjske izvršena je kontrola 8331 osobe i 5370 motornih vozila. Tom prilikom otkrivena su tri kaznena djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma“ iz čl. 326. Kaznenog zakona slijedom čega su uhićene tri osobe zbog sumnje u počinjenje spomenutog kaznenog djela, dok su još dvije osobe uhićene temeljem potrage/naloga o uhićenju.
 

Trgovci drogama i vatrenim oružjem na meti na Balkanskoj ruti  

Balkanska ruta poznata je jer se koristi u velikom broju kriminalnih područja, uključujući krijumčarenje migranata i trgovanje vatrenim oružjem i drogama u EU. Multinacionalnim kriminalnim skupinama izvor oružja uglavnom su zemlje Zapadnog Balkana gdje je dostupan velik broj stručnjaka za vatreno oružje. Vatreno oružje zatim se prevozi u EU - uglavnom u Belgiju, Francusku, Njemačku, Španjolsku i Nizozemsku. S druge strane, Balkanska ruta je ključna ulazna točka za trgovce heroinom, a trgovci kanabisom i kokainom također koriste ovu tranzitnu točku.
 
Trgovanje drogama i nezakonita trgovina oružjem usko su povezane, osobito kad se radi o mrežama trgovanja kokainom. U nekim slučajevima, kriminalne mreže razmjenjuju oružje za drogu. Također koriste oružje za dobivanje i zadržavanje kontrole nad unosnim tržištem drogama. Nezakonito tržište oružjem posljednjih je godina stabilno, i kad se radi o proizvodima koji se nude i kad se radi o intenzitetu trgovine. Vatreno oružje prisutno na crnom tržištu kreće se od starog do novog vojnog oružja. Oružje sa streljivom bez projektila koje se kasnije prepravlja u pravo je također problem. Koordinirane aktivnosti nacionalnih tijela na Zapadnom Balkanu doprinose otkrivanju navedene trgovine te su tijekom Zajedničkih akcijskih dana dovele do presretanja droge i vatrenog oružja.
 

Intenzivne kontrole za otkrivanje trgovanja duž Puta svile

Oružje se često krijumčari u pošiljkama s miješanom robom ili skriveno u vozilima. To je slično načinu na koji se krijumčari droga, na primjer kokain sakriven u građevinskom materijalu ili pošiljkama voća ili heroin sakriven u tajnim pretincima u vozilima. Trgovci drogama i dalje koriste drevnu mrežnu ruta na Putu svile kojim dovoze heroin na europsko tržište. Krijumčarenje migranata je također intenzivno u tim područjima.
 
Kao bitno logističko središte, na Balkanskoj ruti tisuće kamiona ulazi u EU s različitom robom, uključujući namirnice i građevinske materijale. Stoga su nacionalna tijela stavila fokus na glavne ulazne točke.  Primjer je najveća kopnena ulazna točka u Europi - kontrolna točka Kapitan Andreevo u Bugarskoj na granici s Turskom - kojom svaki dan na putu prema EU prolazi otprilike 1 500 kamiona s različitom robom. Budući da kriminalne mreže imaju izrazito međunarodni karakter, njihov lanac opskrbe i tržišta utječu na mnoge zemlje te predstavljaju opasnost za EU u cjelini. Europolova SOCTA navodi da 80% kriminalnih mreža aktivnih u EU-u koristi legalne strukture za pomaganje svojih kriminalnih aktivnosti.
 
EMPACT Zajedničke akcijske dane omogućila je suradnja službenika granice, carinskih tijela i nacionalnih jedinica za borbu protiv organiziranog kriminala diljem Europe. Razmjena operativnih saznanja i zajedničke istrage tijekom operacije rezultirali su većih brojem presretanja i napretkom u aktualnim slučajevima. Europol je podržao koordinaciju Zajedničkih akcijskih dana i olakšao razmjenu informacija između zemalja sudionica. Tijekom operacije, Crna Gora je uz potporu Projekta CSC WB IPA 2019 bila domaćin operativnog centra kako bi se omogućila brza razmjena operativnih informacija između sudionika. Analitičar Europola upućen je u operativni centar u svrhu pružanja neposredne analitičke podrške službenicima na terenu. Tijekom akcijskog tjedna, Europol je također uputio stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu kako bi olakšao razmjenu komunikacije između tijela sudionika u stvarnom vremenu. Europol je rasporedio i službenike za podršku moldavskim vlastima. Daljnja potpora pružena je u kontekstu agresorskog rata protiv Ukrajine kako bi se ublažile prijetnje krijumčarenja oružja u EU.
 

Sudionici

Države članice EU-a: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska.
Treće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Moldova, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švicarska, Ukrajina i Ujedinjena Kraljevina.
 
Agencije EU-a: Europol, Eurojust, Frontex
Međunarodni i institucionalni partneri: EUBAM, IPA/2019  (Instrument pretpristupne pomoći) za borbu protiv teškog i organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu, INTERPOL, PCC-SEE (Tajništvo Konvencije o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi), SEESAC (Centar za kontrolu malog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu) i SELEC.
Priopćenja | Kaznena djela i prekršaji | Kaznena djela i zakon