Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u protekla 24 sata evidentirana su 172 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon