Sažetak kriminaliteta

U protekla 72 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirano je 455 kaznenih djela.U protekla 72 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirano je 455 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon