Sažetak kriminaliteta

Tijekom protekla 24 sata na području Republike Hrvatske evidetirana su  193 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon