PRIOPĆENJE: Poticanje, zlouporaba položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave

Slika /slike/ilustracije/business-2717427_1920.jpg

Nad dva osumnjičenika policija je kriminalistička istraživanja provela ranije, a tijekom jučerašnjeg dana uhitila preostalih četvero

Foto: ilustracija

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Split su, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli kriminalističko istraživanje nad dvije ženske osobe (56- i 53-godišnjakinjom) i četiri muške osobe (54-, 55-, 57- i 68-godišnjakom), sve hrvatski državljani te odgovorne osobe i zaposlenici u područnom uredu državne upravne organizacije te trgovačkih društava u Splitu, zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela protiv službene dužnosti – „Zlouporaba položaja i ovlasti“, „Krivotvorenje službene ili poslovne isprave“ i s navedenim kaznenim djelima povezano kazneno djelo „Poticanje“.
 
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 56-godišnjakinja, kao odgovorna osoba u područnom uredu državne upravne organizacije u Splitu, na traženje 57-godišnjaka i 68-godišnjaka, kao odgovornih osoba trgovačkog društva za poslovanje nekretninama i projektiranje objekata u Splitu, u ožujku 2016. godine obavila očevid na terenu u nakani da im izda dozvolu i pribavi pravo izgradnje hotela veće površine i katnosti.
 
Iako je očevidom na terenu utvrdila da je u glavnom projektu hotela predviđena veća površina i katnost od one površine i katnosti koju bi mogli izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice, kao i da je granična nekretnina, čiji je dio površine korišten u glavnom projektu hotela, javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i da se ne može otuđiti iz njenog vlasništva te da se na njoj ne mogu stjecati stvarna prava, u travnju iste godine izdala je građevinsku dozvolu trgovačkom društvu za poslovanje nekretninama i projektiranje objekata u Splitu.
 
Time je postupila protivno Zaključku gradonačelnika od 8. veljače 2016. godine kojim je prihvaćen Glavni projekt za izgradnju hotela, kao i suprotno članku 110. st. 3. Zakona o gradnji i odredbama Generalnog urbanističkog plana Splita, dok je trgovačkom društvu pribavila korist u vidu prava izgradnje hotela veće površine i katnosti od one koju bi mogao izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice.
 
Na opisani način je  56-godišnjakinja iskoristila svoj položaj i ovlast te prekoračila granice svoje ovlasti, time drugoj osobi pribavila korist, dok je kaznenim djelom pribavljena znatna imovinska korist. 57-godišnjak i 68-godišnjak time su drugoga s namjerom potakli da kao službena osoba iskoristi svoj položaj i ovlast i prekorači granice svoje ovlasti i time drugoj osobi pribavi korist.
 
Nadalje je kriminalističkim istraživanjem utvrđena sumnja da su, u vremenskom razdoblju od 8. lipnja do 9. listopada 2017. godine u Splitu, 54-godišnjak kao odgovorna osoba  u područnom uredu državne upravne organizacije u Splitu i 53-godišnjakinja kao zaposlenica istog područnog ureda, a na traženje ranije navedenog 57-godišnjaka kao odgovorne osobe trgovačkog društva za poslovanje nekretninama i projektiranje objekata u Splitu, mimo protokola preuzimali zahtjeve i poduzimali druge radnje kako bi spomenutom trgovačkom društvu omogućili izgradnju ranije navedenog hotela prije formiranja građevinske čestice i bez izmjena geodetskog projekta i građevinske dozvole, a znajući da građevnu česticu mogu formirati samo ako podaci u građevinskoj dozvoli odgovaraju onima u katastarskom operatu te da bez izrade novog geodetskog projekta i izmjene građevinske dozvole ne smiju mijenjati površinu i način uporabe zemljišta.
 
Dakle, 54-godišnjak i 53-godišnjakinja su kao službene osobe iskoristile svoj položaj i ovlast i prekoračili granice svoje ovlasti pa time drugoj osobi pribavili korist. 54-godišnjak je kao službena osoba u službenu ispravu unio neistinite podatke i svojim je potpisom ovjerio te uporabio kao da je istinita, dok ih je 57-godišnjak s namjerom potaknuo u počinjene navedenih kaznenih djela.
 
U vezi sa svime navedenim, kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno i kako je ranije, u studenom 2015. godine, 55-godišnjak kao glavni projektant arhitekture za građevinu hotela, ujedno i odgovorna osoba izrađivača arhitektonskog projekta trgovačkog društva, a na traženje 57-godišnjaka i 68-godišnjaka kao odgovornih osoba trgovačkog društva za poslovanje nekretninama i projektiranje objekata u Splitu, izradio Glavni projekt za izgradnju navedenog hotela, na temelju veće zemljišne površine u koju je obuhvaćena i površina javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Iako je bio svjestan da je takav Glavni projekt za građenje zgrade protivan lokacijskim uvjetima i zakonskim i podzakonskim odredbama, izdao je Izjavu o sukladnosti Glavnog projekta s važećim dokumentom prostornog uređenja te ih ovjerio svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta, na temelju kojeg je, protivno lokacijskim uvjetima u pogledu veličine zgrade i oblika i veličine građevne čestice, u travnju 2016. godine izdana građevinska dozvola.
 
Time je 55-godišnjak kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj i ovlast i time drugoj osobi pribavio korist, dok su ga 57- i 68-godišnjak s namjerom potaknuli da kao odgovorna osoba iskoristi svoj položaj i ovlasti i time drugoj osobi pribavi korist.
 
Za opisana kaznena djela nad dva osumnjičenika (57- i 68-godišnjakom) kriminalistička su istraživanja ranije provedena. Tijekom jučerašnjeg dana policija je uhitila preostalih četvero osumnjičenika te obavila pretrage stanova i poslovnih prostora koje koriste. Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je odgovarajuća kaznena prijava. 
 

Priopćenja | Kaznena djela i prekršaji | Planiranje i izgradnja