Potpredsjednik Vlade RH Božinović obišao novootvorene prostorije Nacionalnog koordinacijskog centra za nadzor granice (NCC)

Hrvatska je trenutno jedina država članica EU koja je potpuno spremna za početak rada Entry/Exit sustava, rekao je potpredsjednik Božinović

FOTO: MUP

Danas, 15. travnja 2024. potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović obišao je novootvorene prostorije Nacionalnog koordinacijskog centra za nadzor granice (NCC) u Ravnateljstvu policije.

Nakon obilaska prostorija i prezentacije o radu Nacionalnog koordinacijskog centra za nadzor granice, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović kazao je: „Hrvatska granična policija je vjerojatno najuvježbanija, najsposobnija na razini Europske Unije, a tako je i kada govorimo o tehničkim kapacitetima. Ovo je potpuno nova oprema koju smo nabavili iz europskih sredstava vrijedna oko 250.000,00 EUR koja nam omogućuje da u svakom trenutku možemo pratiti realnu situaciju na svakoj točci vanjske granice i Schengena i Europske Unije, odnosno na vanjskoj točci granice Republike Hrvatske.“

Tehnički kapaciteti kojima raspolaže hrvatska granična policija - 28 stacionarnih radara, 27 mobilnih radara, preko 2000 noćnih kamera - omogućavaju joj uvid u cjelokupnu i realnu situaciju, posebno na granici s Bosnom i Hercegovinom, ali i na moru.

Cijela hrvatska organizacija vezana za zaštitu državne granice odvija se preko obučenih ljudi na terenu, preko mjesnih i tehničkih sredstava koja koriste policijski službenici do razine Nacionalnog koordinacijskog centra za nadzor granice.

Postoje i regionalni centri ovakvoga tipa, ali u NCC se slijevaju sve informacije, uključujući i analitičku službu koja iz dobivenih podataka donosi zaključke gdje i kada možemo očekivati veće skupine migranata.

Zbog toga je Hrvatska najuspješnija u zaštiti vanjske granice Europske Unije, zbog toga smo uspješni ne samo u zaprječavanju ulaska nezakonitim migrantima, već i borbi protiv krijumčara migranata - ove godine uhićeno je već oko 700 krijumčara, a što se tiče samog nezakonitog prelaska granice, on je 32% manji nego što je bio prošle godine“, podsjetio je ministar.

Unatoč značajnom povećanju broja nezakonitih migranata koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, policija je za više od trećinu smanjila broj nezakonitih prelazaka granice ove godine u Hrvatskoj, što je samo potvrda toga da je sustav vrlo učinkovit i po brojnim segmentima ispred svih ostalih usporednih sustava na razini Europske Unije.

Rezultati su vidljivi u svakom segmentu - unatoč izazovima koji proizlaze iz našeg zemljopisnog položaja, iz činjenice da smo na jednoj od najaktivnijih migrantskih ruta - Hrvatska je prepoznata kao jedna od najsigurnijih europskih zemalja.

Ministar Božinović istaknuo je: „To sve možemo zahvaliti ne samo predanom i požrtvovnom radu policijskih službenika i službenica, već jednoj višoj razini organizacije posla koja uključuje najmodernije alate koji im u tome pomažu. Iz svake točke hrvatske granice ništa se ne prepušta slučaju i poruka je ove prezentacije da je u tom smislu hrvatska policija 24 sata dnevno i 365 dana godišnje angažirana na zaštiti državne granice i jamči sigurnost.“

Do listopada bi trebao krenuti poseban sustav Entry/Exit na razini Schengena, koji uključuje provjeru biometrijskih podataka - i otisaka prstiju i prepoznavanja lica svih državljana trećih zemalja koji žele ući na teritorij Europske Unije kako bi se pratilo njihovo kretanje i zadržavanje.

Preseljenjem NCC-a u nove prostorije u punu funkciju su stavljeni operativni sustavi EES (sustav ulaska/izlaska iz Europske unije koji automatski skeniranjem dokumenta računaju vrijeme boravka državljana treće zemlje u EU) i ETIAS (Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju).

Hrvatska je trenutno jedina država članica EU koja je potpuno spremna za početak rada EES bez obzira što je njen početak predviđen za  listopad ove godine.

„I tu smo korak ispred drugih - sve smo tehnički riješili, opremili granične prijelaze sa sredstvima za uzimanje i otisaka i prepoznavanje lica. Kada ćemo krenuti, ovisi o tome kad će druge zemlje biti u stanju napraviti ono što smo mi već napravili“, zaključio je ministar Božinović.
 

Pisane vijesti | Granica