Održan bilateralni sastanak glavnih ravnatelja policija Hrvatske i Francuske

Susret je održan  uoči sutrašnjeg Sastanka čelnika policija zemalja jugoistočne Europe – SEEPCM 2022.

FOTO: MUP RH

Danas, 10. svibnja 2022. u Ravnateljstvu policije, glavni ravnatelj policije Nikola Milina primio je u bilateralni posjet francuskoga glavnog ravnatelja policije Frédérica Veauxa. Riječ je o prvom bilateralnom posjetu na razini glavnih ravnatelja policija Hrvatske i Francuske.

Susret je održan uoči Sastanka čelnika policija zemalja jugoistočne Europe koji se održava 11. svibnja 2022 godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Posebno je važno istaknuti da se bilateralni sastanak, kao i spomenuti sutrašnji multilateralni sastanak, odvijaju u okviru strateškog partnerstva Republike Hrvatske i Francuske Republike, kao i novog pripadajućeg Akcijskog plana 2021. - 2023. 

Naime, ministri unutarnjih poslova Republike Hrvatske dr. sc. Davor Božinović i Francuske Republike Gérald Darmanin, još su u studenom 2021. načelo podržali jačanja suradnje u području unutarnjih poslova te inicirali sastanak na razini glavnih ravnatelja policije, a u kontekstu pripreme potpisivanja novog Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva.

Navedeno Strateško partnerstvo potpisali su u Zagrebu 25. studenoga 2021. godine, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i francuski predsjednik Émanuel Macron

Potom je dogovoren posjet glavnog ravnatelja francuske policije  Frédérica Veauxa, Ravnateljstvu policije MUP-a RH, kao prvoga francuskog glavnog ravnatelja policije uopće.

Usuglašeno je i održavanje multilateralnog Sastanka čelnika policija zemalja jugoistočne Europe dana 11. svibnja 2022. godine, uz potporu i nazočnost francuskog čelnika policije u svojstvu strateškoga partnera organizacije ovog događaja.

Iznimno je bitno napomenuti kako se spomenuti posjet održava u okviru spomenutoga novog hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva, u suradnji i uz podršku francuskoga predsjedanja Vijećem Europske unije s kojim nastavljamo suradnju i na ostvarenju jednog od najvažnijih strateških ciljeva Vlade RH – pristupanju Republike Hrvatske Schengenskom prostoru.

Tijekom današnjeg sastanka čelnici hrvatske i francuske policija osvrnuli su se na dosadašnju vrlo bogatu i intenzivnu policijsku suradnju, kako na operativnoj tako i na strateškoj razini, te usuglasili dodatno intenziviranje i osnaživanje policijske razmjene od bilateralnog, ali i regionalnog značaja.

Tijekom sastanka posebice su se osvrnuli na suradnju s francuskom policijom koja je iznimno  uspješna, i to posebice na operativnoj razini u području suzbijanju kriminaliteta, nezakonitih migracija i slično. Ta ojačana suradnja koja je od posebne važnosti za provedbu postupnog pristupa francuskog predsjedništva u primjeni novoga Pakta o migracijama i azilu kao i za provedbu nove Strategije za jače i otpornije Schengensko područje kao prioriteta francuskog predsjedništva očituje se i u realizaciji  brojnih aktivnosti na planu usavršavanja i osposobljavanja u pitanjima osiguranja granica. U Francuskoj i Hrvatskoj održani su i brojni seminari i edukacije iz područja borbe protiv gospodarskog kriminaliteta, računalnog kriminaliteta, terorizma, osposobljavanja u području obuke instruktora/vodiča i dresure službenih pasa, otkrivanja krivotvorenih dokumenata, taktika postupanja policijskih službenika specijalne policije kod poslova štićenja osoba te borba protiv terorizma. Francuska policija sudjeluje u projektu „Sigurna turistička destinacija“ od samih početaka te su u projektu dosad sudjelovala 32 francuska policijska službenika.

Tema sastanka bilo je i daljnje unaprjeđenje partnerskih odnosa te jačanje razmjene unutar policijske suradnje u okviru novog Strateškog partnerstva, posebice na područjima kibernetičke sigurnosti, unutarnje sigurnosti, borbe protiv organiziranog kriminala, upravljanja migracijama te borbe protiv terorizma. Prioriteti bilateralne suradnje razmotreni su i u širem regionalnom kontekstu, imajući u vidu važnost sigurnosne suradnje s državama jugoistočne Europe. Pritom je naglasak stavljen i na uspostavu regionalnog mehanizma vraćanja migranata koji ne ostvaruju pravo na međunarodnu zaštitu, a koji je uz podršku francuskog predsjedništva raspravljen na sastanku ministara unutarnjih poslova u Beču u veljači ove godine. 

U tom kontekstu glavni ravnatelj policije Milina rekao je: „Današnji susret konkretizacija je strateškog partnerstva kao i potvrda dosadašnje iznimno bogate i uspješne suradnje hrvatske i francuske policije, koja se prije svega konkretizira u operativnoj suradnji na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, a ona je bliska, uvezana, prijateljska i doista svakodnevna.“ 

Francuski ravnatelj Veaux naglasio je: „Moj današnji službeni posjet ukazuje koliko važnim i nezaobilaznim partnerom smatramo hrvatsku policiju jer sam naime, u mojem dosadašnjem mandatu glavnog ravnatelja Nacionalne policije, održao samo jedan raniji bilateralni susret.“ 

Pisane vijesti