Poštujte naše znakove

Od 1995. godine policija tijekom rujna, mjeseca u kojem počinje školska godina, diljem zemlje provodi akciju Poštujte naše znakove!, kojom se, kako je već svima zasigurno poznato, želi zaštititi najugroženiju skupinu sudionika u prometu - djecu, ali i odrasle, prvenstveno vozače raznih prometala, još jednom podsjetiti  da uvijek paze na njih.

Počela je školska godina, što prevedeno na jezik prometne policije glasi: novi sudionici u prometu! Početkom nove školske godine 2010./2011. u prve razrede osnovnih škola u Hrvatskoj upisano je preko četrdeset tisuća djece! Opet jezikom prometne policije: četrdeset tisuća novih svakodnevnih sudionika u prometu!

Ukoliko uzmemo u obzir da djeca, pogotovo prvašići, tek počinju učiti prometnu kulturu i prometne propise, da su zaigrani i skoro potpuno nesvjesni opasnosti koje na njih vrebaju na prometnicama, jezik prometne policije postaje sve razumljiviji.

Smanjuje se broj poginule djece u prometu!

Policija je svjesna činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, ali i podizanju prometne kulture općenito. Stoga Ministarstvo unutarnjih poslova već dugi niz godina poduzima razne preventivno-represivne akcije ne bi li što više utjecalo na zaštitu djece, naših najmlađih sudionika u prometu. No, jedna od zasigurno najpoznatijih akcija je ona koja se kontinuirano provodi početkom svake nove školske godine, još od 1995. godine. Riječ je o akciji naziva Poštujte naše znakove!, koja je svoju opravdanost dokazala činjenicom da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od početka njenog provođenja znatno smanjio. Tako je 1994. godine u prometu poginulo 57 djece, godinu dana kasnije njih 52, dok je prošle godine na našim prometnicama smrtno stradalo desetero mališana. Unatoč ovim pozitivnim pomacima, na hrvatskim je prometnicama unazad deset godina poginulo 216 mališana, a ozlijeđeno ih je 20 727.

Ipak, smanjenje najtežih stradavanja djece definitivno je podatak koji valja isticati, ali paralelno s ovim pozitivnim pomakom počeo je zabrinjavati jedan drugi podatak, onaj o svojstvu u kojem su djeca sudjelovala u prometnim nesrećama. Naime, na tom se polju situacija znatno promijenila.

Stradavanje djece

Prije petnaestak godina djeca su najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima. Najgore je što su djeca, najčešće, putnici u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba s kojima bi trebala biti i najsigurnija. Stvarnost je, nažalost, drugačija. Zastrašujući su podaci koji pokazuju koliko se djece svih uzrasta prevozi u vozilima roditelja, a da, u današnje vrijeme velikog napretka pasivne sigurnosti u automobilima, nisu osigurana od mogućeg stradavanja. Odrasli djecu prevoze na prednjim sjedalima, nevezane na stražnjim sjedalima ili u neadekvatnim sjedalicama koje ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti.

Iz tog će se razloga policija nastaviti baviti tim problemom - u kojem su svojstvu djeca sudjelovala u prometnim nesrećama -podsjećajući raznim preventivno represivnim akcijama odrasle da su djeca najugroženija kategorija sudionika u prometu i da im uvijek trebaju posvećivati posebnu, dodatnu, uvijek adekvatnu pažnju.

Trenutna situacija

U prvih osam mjeseci ove godine, osim smanjenja broja smrtno stradale (22,2 posto), smanjio se i broj teško ozlijeđene djece (7,9 posto). Također,obećavajuće zvuči podatak o smanjenju broja poginule djece kao putnika, ali nažalost ukupno stradavanje u ovom svojstvu je i dalje najveće (udjel 56 posto).

Zbog svega navedenog, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, policija je dakle i ove godine započela s akcijom Poštujte naše znakove!, poduzimajući neke aktivnosti prije, a veći dio nakon početka školske godine.

Aktivnosti policije prije početka školske godine

zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduzeća nadležnih za održavanje prometnica, obavljen je pregled prometnica i prometne signalizacije u blizini škola te je zahtijevano otklanjanje uočenih nedostataka 

Aktivnosti policije za vrijeme provođenja akcije

tijekom ovog mjeseca, policijski službenici održat će dvadesetominutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola, a kako bi djecu upoznali s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu
tijekom održavanja predavanja, učenicima će se  podijeliti prigodni promidžbeni materijal (olovka, gumica, obavijesna knjižica, letak), a svim osnovnim školama podijelit će se plakat i CD s radio i televizijskim spotom akcije Poštujte naše znakove!, koji se tijekom rujna emitira i na programima televizija i radio postaja na nacionalnoj razini
policijski službenici će sudjelovati na prvom roditeljskom sastankuučenika prvih razreda kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu 
tijekom mjeseca rujna, svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, policija će pojačano operativno-preventivno pokrivati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Osnovni zadatak policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika te poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola
tijekom mjeseca rujna obavljat će se i pojačana kontrola brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola u cilju represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine
u vrijeme trajanja akcije, u zonama škola radit će i pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihov zadatak je da u vrijeme dolaska i odlaska djece upravljaju prometom pješaka na jednom pješačkom prijelazu u blizini škole. U ostalom vremenu upozoravat će vozače koji nepropisno parkiraju vozila
u školama u kojima su oformljene, na obilježenim pješačkim prijelazima radit će i pripadnici školskih prometnih jedinica
policija će samostalno, ali i u suradnji s Inspekcijom cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provoditi nadzor autobusa kojima se organizirano prevoze djeca.

Osnovni razlozi zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu 

nižeg su rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije
vidno polje im je ograničeno
zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima
sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njegove udaljenosti im je smanjena
nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu
često reagiraju nenadano i impulzivno, jer su zaigrani
nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti

 Savjeti roditeljima
 • porazgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti koje im prijete
 • ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu
 • vježbajte sigurno prelaženje kolnika
 • objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semaforskih uređaja, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti, te ulogu prometnog policajca
 • ako je vaše dijete prvoškolac posebnu pozornost posvetite putu u i iz škole
 • odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje njime
 • ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu
 • ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila
 • vlastitim primjerom pokažite djetetu ispravno ponašanje u prometu
 • nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje
 • u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice
 • ako se vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljiv, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima
 • djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način