Rujan 2015: Obavijest o prihvatu i smještaju migranata u RH

30.9.2015.

11:20

Do 9 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je više od 88 500 migranata i to većinom preko graničnog prijelaza Bapska, a manjim dijelom preko Tovarnika i Strošinaca. Tijekom jučerašnjeg dana u RH je ušlo više od 4 200 migranata. U privremenom prihvatnom centru u Opatovcu trenutno se nalazi oko 1 300 migranata koji su se tijekom dana prevozili prema mađarskoj granici. I tijekom današnjeg dana očekuje se veliki priljev migranata iz Republike Srbije. Podsjećamo da su tijekom jučerašnjeg dana za sav promet otvoreni granični prijelazi Ilok i Batina.


29.9.2015.

22:15

U Republiku Hrvatsku danas do 21 sat ušlo je oko 3800 migranata, dok se u privremenom prihvatnom centru trenutno nalazi oko 500 osoba. Do sada je u RH ušlo nešto više od 87 tisuća migranata. Za sav promet u 22 sata otvoren je granični prijelaz Ilok.


17:15

U 16 sati za sav promet otvoren je granični prijelaz Batina.


 

9:49

Od početka migranske krize do 9 sati u Republiku Hrvatski je ušlo više od 84 800 migranata. Tijekom cijelog jučerašnjeg dana preko graničnih prijelaza Tovarnik i Bapska ušlo je više od 5 800 migranata, koji su se tijekom dana prevozili prema Mađarskoj. U privremenom prihvatnom centru u Opatovcu trenutno se nalazi oko 1 900 migranata. I tijekom današnjeg dana očekuje se veliki priljev migranata iz Republike Srbije. 


 

28.9.2015.

22:20

U Republiku Hrvatsku ušlo je više od 82 tisuće migranata. Danas do 21 sat na graničnim prijelazima Tovarnik i Bapska ušlo je više od 4500 ljudi, koji su se tijekom dana prevozili prema Mađarskoj. U Opatovcu, gdje se privremeno smještaju migranti trenutno se nalazi oko 250 osoba. Tijekom noći i sutrašnjeg dana i dalje se očekuje veliki priljev migranata iz Republike Srbije. 


 

11:50

Od ponoći do 9 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je oko 1000 migranata. Trenutno je u privremenom prihvatnom centru u Opatovcu smješteno oko 500 osoba. Svi migranti koji pristižu na područje Bapske i Tovarnika prevozit će se tijekom dana autobusima i vlakom prema Mađarskoj. Ukupan broj pristiglih migranata do danas u 9 sati bio je nešto veći od 78 tisuća.


 

0:45

Tijekom dana u RH ušlo je oko 5 tisuća migranata. Iz privremenog prihvatnog centra u Opatovcu sve osobe su se prevozile autobusima i vlakom prema mađarskoj granici. Najviše migranata danas je ušlo na području Bapske, a od početka migracijske krize u RH ušlo je 77 tisuća migranata. U Opatovcu se trenutno nalazi oko 1000 osoba.


 

27.9.2015.

18:25

Migranti i dalje ulaze u Hrvatsku na području Bapske i Tovarnika. Najveći broj osoba danas je došao na Bapsku, a do sada je u Republiku Hrvatsku ušlo nešto više od 75 tisuća ljudi. U privremenom prihvatnom centru u Opatovcu trenutno se nalazi oko 600 osoba, a sve pristihgle osobe i dalje se prevoze do granice s Mađarskom.


 

9:50

Proteklog dana u Republiku Hrvatsku ušlo je oko 7000 migranata. Tijekom protekle noći, u dva vlaka, iz Tovarnika je prema Mađarskoj otišlo je oko 2500 ljudi. Trenutno migranti u Hrvatsku ulaze na području Bapske te manji broj u Tovarniku, a u privremenom prihvatnom centru u Opatovcu nalazi se oko 500 osoba.  


 

26.9.2015.

18:30

Danas do 15 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je oko 2000 migranata, najveći priljev bio je na području Strošinaca i Bapske, dok je u Tovarniku ušlo 50-tak osoba. Svi migranti odvoze se prema Mađarskoj, autobusima i vlakom. Promet preko graničnik prijelaza Bajakovo, Tovarnik i Erdut odvija se bez poteškoća.


 

13:00

Međunarodni granični cestovni prijelaz Erdut otvoren je za sva vozila bez ograničenja.


 

0:30

Tijekom jučerašnjeg dana u Republiku Hrvatsku ušlo je gotovo 10 tisuća migranata, a ukupno od 16. rujna 2015. u Hrvatsku je ušlo 65 tisuća migranata. Danas je priljev ljudi bio na području Tovarnika, Iloka i Strošinaca. Dio migranata nalazi se u privremenom prihvatilištu u Opatovcu od kuda se odvoze prema graničnim prijelazima Baranjsko Petrovo Selo, Terezino Polje i Botovo. Promet na Bajakovu i Tovarniku u oba smjera odvija se bez poteškoća.  


 

25.9.2015.

18:30

Pun policijski kombi obuće, odjeće, hrane, higijenskih potrepština u petak 25. rujna stigao je s Policijske škole Josip Jović u Zagrebu u Privremeni prihvatni centar u Opatovac.

Zaposlenici Policijske akademije, polaznici policijske škole Josipa Jovića, studenti Visoke policijske škole, ali i Policijske uprave zagrebačke te Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale Ministarstva unutarnjih poslova prikupili su sredstva za koja je nabavljena humanitarna pomoć za migrante. Četvero polaznika i polaznica Policijske škole Josip Jović predvođeni odgajateljem, predali su prikupljenu humanitarnu pomoć u privremenom prihvatnom centru u Opatovcu.


 

17:00

Granični prijelazi Bajakovo i Tovarnik otvoreni su za sav promet, bez ikakvih ograničenja.


 

13:45 

Do danas je u Republiku Hrvatsku ušlo oko 60 000 migranata. Tijekom noći ulazili su na području Iloka i Tovarnika, a i dalje se očekuje veliki pritisak izbjegličkog vala na graničnim prijelazima sa Srbijom. Migranti se i dalje organizirano autobusima i vlakovima prevoze na granicu s Mađarskom, a u privremenom prihvatnom centru Opatovac trenutno se nalazi oko 1 500 migranata.


 

2:00

Jučer je na područje Republike Hrvatske ušlo 8 500 migranata, dok je od početka krize u RH ušlo gotovo 55 tisuća osoba. U privremenom prihvatilištu za migrante u Opatovcu smješteno je više od 3000 osoba, koje su se tijekom cijelog dana prevozile autobusima i vlakom prema Mađarskoj. Tijekom noći očekuje se veliki broj migranata koji dolaze s područja Republike Srbije.


 

24.9.2015

18:20

Od sutra svi novinari koji prate migracijsku krizu na području Tovarnika i Iloka morat će imati akreditacije. Molimo sve medijske kuće da dostave imena i prezimena, OIB i fotografiju svih novinara, snimatelja i drugog tehničkog osoblja kako bi im olakšali rad na terenu. Molimo da podatke potrebne za akreditacije dostavite najkasnije do sutra ujutro u 9 sati na adresu e-pošte: policija@mup.gov.hr.

13:50

Do danas je u Republiku Hrvatsku ušlo više od 51 tisuće migranata. Tijekom jutra na području Iloka i Tovarnika ušlo je više od 3500 osoba, dok se u privremenom prihvatnom centru u Opatovcu trenutno nalazi nešto više od tisuću ljudi. Što se tiče protočnosti prometa na državnoj granici sa Srbijom i dalje se ne propuštaju sve kategorije vozila srbijanskih registracijskih oznaka, od čega su izuzeta teretna vozila koja prevoze lako kvarljivu i ADR robu.


 

11:05

GP Tovarnik otvoren je za putnički i teretni prijevoz, osim za vozila sa srbijanskim registracijskim oznakama. Zabrana se ne odnosi na granične prijelaze s BiH.


 

8:55 

Na GP Bajakovo na ulazu u RH ne propuštaju se vozila srbijanskih registracijskih oznaka, osim teretnih vozila sa kvarljivom robom.  

Uklanjanjem poteškoća s informacijskim sustavom srbijanskim državljanima u automobilima stranih registracijskih oznaka omogućava se ulazak u Republiku Hrvatsku.


 

23.9.2015.

2.00

Zbog poteškoća s informacijskim sustavom na GP Bajakovo na ulazu u RH ne propuštaju se vozila srbijanskih registracijskih oznaka kao ni državljani Republike Srbije.


 

16:50

Iz pravca Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, Granični prijelaz Bajakovo otvoren je za sva putnička i teretna vozila.


 

10:17

Tijekom jučerašnjeg dana u Republiku Hrvatsku je ušlo 8 750 migranata, te je ukupan broj migranata koji je ušao u RH do 9 sati veći od 44 000.

Najveći priljev migranata i dalje se očekuje na području Tovarnika i Iloka.

Sinoć (22. rujna) oko 22.30 sati zatvoren je promet za sve vrste vozila na GP Bajakovo-Bartovci. Teretni promet preusmjeren je na GP Županja, dok je promet osobnih vozila i autobusa preusmjeren na GP Tovarnik.

U privremenom prihvatnom centru Opatovcu nalazi se oko 2900 migranata, te se i dalje organizira njihov prijevoz do graničnih prijelaza. 

 


 

22.9.2015.

23:15

U 22.30 sati za putnički prijevoz otvoren je granični prijelaz Tovarnik, a teretni promet sa autoceste A3 preusmjerava se prema graničnim prijelazima Slavonski Šamac i Županja.


 

19:40

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić u 20 sati dat će izjavu u Opatovcu ispred privremenog šatorskog naselja za migrante.


 

12:09

Do 9 sati u Republiku Hrvatski je ušlo ukupno oko 34 900 migranata. Od ponoći je na područje RH ušlo oko 2400 migranata. Prijevoz migranata do granice organizira se i dalje, dok se u privremenom prihvatnom centru Opatovcu nalazi oko 1630 migranata.

Tijekom jučerašnjeg dana iz RH izašlo je oko 5100 migranata. Dok je današnjeg dana do 9 sati RH napustilo oko 1160 migranata.

Najveći priljev migranata očekuje se i dalje na području Tovarnika i Iloka. 

GP Bajakovo (ulaz/izlaz) zatvoren je za promet teretnih vozila na ulazu u RH. Kolona na ulazu u Republiku Hrvatsku dugačka je oko 20 km, a na izlazu oko 4,5 km.  


 

21.9.2015.

13:30 

Do 12 sati u  Republiku Hrvatsku je ušlo oko 29 910 migranata. U privremenom prihvatnom centru u Opatovcu nalazi se oko 2 450 migranata, dok ih je oko 500 izašlo i prevoze se prema graničnim prijelazima.


 

12:05

Do 6 sati u Republiku Hrvatsku je ušlo nešto manje od 29 000 migranata. Prijevoz migranata do granice organizira se i dalje, dok je u privremenom prihvatnom centru Opatovcu nalazi oko 1500 migranata. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić ušao je u svaki autobus koji je došao u Opatovac i pozdravio ljude. Objasnio im gdje se nalaze te da će se tu zadržati kraće vrijeme dok se organizira njihov prijevoz  do granice. Najveći priljev migranata očekuje se i dalje na području Tovarnika.  

Od 23:30 sati (20.9.2015.) na GP Bajakovo, do  stabiliziranja stanja na GP Bregana-Obrežje, obustavljen je promet za teretna vozila na ulazu u RH, dok je na izlazu iz Republike Hrvatske kolona dugačka oko 3 km.

Foto/Zip: Privremeni prihvatni centar Opatovac

 


 

20.9.2015.

16:30

Tijekom današnjeg dana iz Tovarnika je prema mađarskoj granici otišlo do sada oko 1600 migranata. Prijevoz osoba do granice organizira se i dalje, dok je u Opatovcu izgradnja privremenog šatorskog naselja u kojem će se smjestiti migranti kako bi se sklonili od kiše i kako bi im se osigurali humaniji uvjeti. U Opatovcu će migranti boraviti najduže 36-48 sati, a od tamo će ih se transportirati prema granici. Do sada je u RH ušlo ukupno nešto manje od 27 tisuća migranata, a u Tovarniku se i dalje očekuje veliki priljev migranata.   


 

12:50

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić u 15 sati dat će izjavu u Opatovcu ispred privremenog šatorskog naselja za migrante.


 

11:00

Od 16. rujna 2015. godine u Republiku Hrvatsku ušlo je nešto više od 25 tisuća migranata. I dalje je veliki pritisak migranata na području PP Tovarnik gdje se trenutno nalazi oko 3900 ljudi, koji će se tijekom dana autobusima i vlakom prevoziti prema graničnim prijelazima s Mađarskom.
 

Na graničnim prijelazima sa Slovenijom (Bregana i Harmica) trenutno se nalazi oko 700 migranata koji čekaju ulazak u Sloveniju.
 


 

19.9.2015.

21:50

Tijekom današnjeg dana iz Tovarnika je otišlo 28 autobusa migranata prema mađarskoj granici. Migranti se prevoze i vlakom, koji je oko 1000 migaranata odvezao sa kolodvora u Tovarniku. Priljev je i dalje velik, što se očekuje i u narednom periodu. Na graničnim prijelazima sa Slovenijom trenutno čeka oko 700 osoba.      


 

15:50

Od početka migracijske krize do danas u 13 sati u RH je ušlo oko 21 tisuća migranata. U Tovarniku je i dalje najveći priljev ljudi koji dolaze na teritorij RH, gdje ih je trenutno oko 2500. Organizira se njihov prijevoz i preuzimanje s mađarske strane, a tijekom današnjeg dana Republiku Hrvatsku napustilo je oko 3000 migranata.

Napominjemo da se pojavljuju slučajevi prijevoza migranata, bilo taxi ili drugim vozilima te slučajevi u kojima se krše zakonski propisi na način da se ljudi prevoze neregistriranim vozilima za prijevoz ili da se taj prijevoz naplaćuje višestruko nego što je propisano cjenikom i na taj način iskorištava nastala krizna situacija. Policija u tim slučajevima provodi kriminalistička istraživanja i podnijet će odgovarajuće prijave.

Obzirom na pojavu informacije o smrti jednog sirijskog državljanina, demantiramo tu informaciju te napominjemo da je svim migrantima osigurana zdravstvena skrb u slučaju bilo kakvih poteškoća ili bolesti. Tijekom jučerašnjeg dana i noći obavljeno je oko 1000 pregleda zdravstvene zaštite. Prenosimo priopćenje Ministarstva zdravlja:

Epidemiolozi na terenu utvrdili da nema 'malih boginja'

Sve informacije koje dolaze s terena, bilo od strane djelatnika MUP-a, zdravstvenih djelatnika ili građana se provjeravaju, a isto je učinjeno i s informacijom koja se proširila među djelatnicima MUP-a kako je uočeno dijete s osipom koje nalikuje na „male boginje“. 

Naime, nadležni dežurni epidemiolog za područje Vukovarsko-srijemske županije dojavu je odmah provjerio i opovrgao da postoji. Za pretpostaviti je da se nekome od osoba koje su bile u prvom kontaktu s izbjeglicama učinilo da „osip“nalikuje na vodene kozice.

Još jednom podsjećamo da se, u koordinaciji, takve informacije po dojavi provjeravaju i to izlaskom na teren dežurnih nadležnih epidemiologa, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koji, zajedno s ostalim zavodima i institucijama, aktivno sudjeluje u radu Kriznog stožera Ministarsva zdravlja.


 

11:30

Do 11 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je 20737 migranata. Priljev migranata i dalje je na području PP Tovarnik gdje se trenutno nalazi nešto više od 2500 osoba. 


 

18.9.2015.

 

22:43

U 22:43 sati 36 hrvatskih policajaca na GP Baranjsko Petrovo Selo ušlo je u Republiku Hrvatsku.


 

21:50

Obzirom da pojedini mediji objavljuju informacije o navodnim uhićenjima hrvatskih policajaca u Republici Mađarskoj, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske obavještava javnost da se radi o neistinitoj informaciji.


 

19:25

Od početka izbjegličke krize do danas u 19 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je 17089 migranata. Najveći priljev ljudi danas je bio  na području PP Tovarnik i PP Ilok gdje je tijekom dana pristiglo nešto više od 3500 ljudi. Večeras u 21 sat potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić sazvao je u Tovarniku sastanak  na koji su pozvani ravnatelj DUZS Jadran Perinić, načelnik PU vukovarsko-srijemske Miroslav Puž, župan vukovarsko-srijemski Božo Galić te načelnica općine Tovarnik Ruža Veselčić Šijaković. 

Nakon sastanka ministar Ostojić će ispred PP Tovarnik dati izjavu za medije.


 

15:45 

Do 15 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je 15 400 migranata.


 

13:30

Obavijest za javnost

Zbog činjenice da se na području Republike Hrvatske trenutno nalazi oko 14 tisuća migranata, društvenim mrežama i elektroničkom poštom među građanima se počela širiti vijest da se na našem području u posljednjih nekoliko sati dogodio veći broj kaznenih djela koje su počinili migranti. Navodi se lažna informacija o povećanom broju silovanja, pokušaja silovanja, uličnih razbojstava i otmica djece.

Pozivamo javnost da ne nasjedaju na ove lažne i uznemirujuće glasine koje za cilj imaju samo podizanje panike i remećenja normalnog način života građana. Na području svih naših policijskih uprava nije evidentiran povećan broj kaznenih djela niti prekršaja, kao niti drugih događaja koji se ovdje lažno navode.

Naše građane pozivamo da, kao i do sada, omoguće nesmetan rad policije i drugih službi diljem Republike Hrvatske.


 

13:00

Pozivaju se osobe koje žele volontirati u prihvatu i pomoći migrantima, a znaju arapski, farsi, somalijski, paštu i urdu jezik, da se jave Ministarstvu socijalne politike i mladih, na telefon: 

01/555 7243

i

01/555 7104

Unaprijed veliko hvala!!!


 

11:30

U Republiku Hrvatsku do 9 sati ušla su 14 052 migranta. 

Ministarstvo zdravlja donijelo je Odluku o selektivnom proglašavanju stanja pripravnosti „zelena“ – značajan hitni slučaj razine 1.


 

9:07

Na područje Republike Hrvatske do 8 sati ušlo je oko 13 300 migranata.


 

17.9.2015.

23:10 

PU vukovarsko-srijemska i PU osječko-baranjska temeljem članka 195. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i čl. 96. Zakona o upravnom postupku donijele su rješenje o zabrani prometa na dijelu: 

 

 • državne ceste broj 46, od granične crte Republike Hrvatske s Republikom Srbijom, u dubini od 700 metara, uključujući i granični prijelaz Tovarnik
 • državne ceste broj 2 od granične crte RH sa RS u dubini od 300m uključujući i područje graničnog prijelaza Ilok
 • lokalne ceste 46039 od granične crte RH sa RS u dubini od 300 metara, uključujući i područje graničnog prijela Ilok2
 • županijske ceste br 4199 od granične crte RH sa RS u dubini od 300 metara uključujući i područje graničnog prijelaza Principovac
 • lokalne ceste br 46040 od granične crte RH s RS u dubini 300 metara uključujući i područje graničnog prijelaza Principovac2.
 • državne ceste 212 od granične crte RH sa RS u dubini od 500m uključujući i područje graničnog prijelaza Batina
 • državne  ceste broj 213 od granične crte RH sa RS u dubini od 500m uključujući i područje graničnog prijelaza Erdut.

Ove mjere primjenjivale su se periodično od popodnevnih sati, a trenutno su sve aktivne i na snazi do daljnjega.

Do 22 sata na područje RH ušla su 11 003 migranta. 


 

20:10

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić nakon sastanka Stožera za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku u Lovačkom domu u Starim Kunjevcima dao je izjavu za medije.

Do 19 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je oko 9200 migranata. 


 

18:10 

Stožer za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku na čelu sa potpredsjednikom Vlade RH i ministrom unutarnjih poslova Rankom Ostojićem održao je danas u popodnevnim satima svoj prvi sastanak u Starim Kunjevcima.

 

 

Do 17 sati u Republiku Hrvatsku je ušlo oko 8900 migranata.

Oko 16 sati u Porin-Zagreb smješteno je dodatnih 212 migranata, dok je 254 migranta nakon registracije otpušteno s potvrdom i obvezom da se jave na Zagrebački Velesajam, paviljon 1.

U 16.30 sati vlak sa 850 migranata sa kolodvora Ilača krenuo je prema Vrpolju s krajnjom destinacijom u Belom Manastiru.


 

15:15

Do 12 sati ušlo je 7300 migranata. 

Osim na graničnim prijelazima Tovarnik, Ilok i Batina migranti sada ulaze u Republiku Hrvatsku i na graničnom prijelazu Bajakovo. 

Broj migranata u smještajnim objektima: 

 • Ježevo – 791
 • Čepin – 457
 • Porin – 466
 • Sisak- 51
 • Luč – 110 (Beli Manastir)
 • Kutina – 50 (prijašnji tražitelji azila premješteni iz Porina).  

Sljedeću izjavu za medije potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić dat će u 18 sati u Lovačkom domu u Starim Kunjevcima. Prilažemo MAPU  na kojoj se nalaze upute kako doći  od Tovarnika do Lovačkog doma u Starim Kunjevcima.


 

13:40

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić dat će izjavu u 14 sati na željezničkom kolodvoru u Tovarniku (blizina nogometnog igrališta i reportažnih kola). 


 

11:15 

Do 10.50 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je ukupno 6200 migranata. U registracijskom centru Ježevo nalazi se oko 800 migranata, u Prihvatnom centru Čepin oko 400 migranata, u Prihvatnom centru u Zagrebu tzv. Porinu oko 500 migranata, u Prihvatnom centru u Kutini 50 migranata, a u Sisku 51 migrant.


 

8.50

U četvrtak 17. rujna, oko 1.45 sati iz Tovarnika prema Dugom Selu krenuo je vlak u kojem se nalazilo oko 800 migranata, a koji je u ranim jutarnjim satima tamo i stigao.

Pojačani ulazi preko granice Republike Hrvatske evidentirani su oko 3 sata ujutro te je sveukupno do sada na područje Republike Hrvatske ušlo oko 5.650 migranata. Migranti se zatiču na područjima Policijske postaje Tovarnik, Policijske postaje Ilok i graničnog prijelaza Batina. Dio njih nalazi se na željezničkom kolodvoru u Tovarniku, odakle će se dalje organizirano vlakom i autobusima upućivati u registracijske centre.


 

16.9.2015.

21.15

Do 20.50 sati Republika Hrvatska prihvatila je ukupno 1191 osobu. Od tog broja 818 je muškaraca, 189 žena te 184 djece. U registracijskom centru u Ježevu trenutno se nalaze 303 osobe.

Tijekom večernjih sati potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić sastao se sa srbijanskim ministrom unutarnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.   

Dolazak ministra Ranka Ostojića očekuje se oko 22 sata ispred PP Tovarnik te će dati izjavu za medije.


 

19.15 sati

PU vukovarsko-srijemska i dalje u nadzoru državne granice zatiče osobe u nezakonitom prelasku državne granice. Do 19 sati u Republiku Hrvatsku ušlo je 892 migranta od toga 360 ih je upućeno u registracijski centar u Ježevu. U tijeku su pripreme za uspostavu i drugih registracijskih centara i objekata za smještaj.

U tijeku je organizacija privremenog premještaja tražitelja azila koji su otprije smješteni u Prihvatilištu za tražitelje azila u Zagrebu u Porinu. Oni će biti premješteni u Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini. Na taj način Porin će se od sutra do daljnjega koristiti samo za potrebe registracije i smještaja ranjivih osoba iz migracijske krize i potencijalne tražitelje azila.   


 

18.15 sati 

Do 17.25 sati u PP Tovarnik primljeno je ukupno 536 osoba.

Granična policija se pripremila za prihvat prvog migracijskog vala. Zajedno s drugim državnim tijelima HCK, DUZS-om provodimo aktivne mjere prihvata i daljnjeg smještaja u za to određene registracijske centre. Do 16.50 sati PU vukovarsko-srijemska je u nezakonitom prelasku granice zatekla 533 osobe. Provedene su prve mjere sigurnosnog pregleda i prihvata,a  prvi autobus je prije skoro sat vremena odvezen u Prihvatni centar za strance Ježevo gdje je oformljen privremeni registracijski punkt. Do sad je  u registracijski centru u Ježevu, uz organizirani prijevoz i pratnju, upućeno  311 osoba, a 163 je već stiglo i upućeno u postupak registracije, pružanja liječničke pomoći i pomoći Hrvatskog Crvenog križa.

Nakon što se provede registracija, ranjive skupine  i sve osobe koje zatraže azil prevest će se u Prihvatilište za tražitelje azila  u Zagrebu, Sarajevska 41 tzv. Porin. Ostali, ovisno o njihovom konkretnom statusu, smjestit će se u Prihvatni centar za strance Ježevo odnosno u objekt u okviru Policijske uprave sisačko moslavačke. U pripremi su i objekti za registraciju i smještaj na području PU osječko- baranjske te drugih policijskih uprava. Opće stanje sigurnosti je zadovoljavajuće, a također se  provode i određene sigurnosne provjere i aktivnosti utvrđene standardnim operativnim postupcima u skladu sa međunarodnim pravom, EU pravom i nacionalnim propisima. U nastavku možete pogledati izjavu pomoćnika glavnog ravnatelja policije i načelnika Uprave za granicu Zlatka Sokolara VIDEO.


 

14.52 sati

Do 14 sati u PP Tovarnik, gdje se provode prve sigurnosne mjere i prihvat migranata, primljene su ukupno 373 osobe  (225 muškaraca, 75 žena, 73 djece).

Za sada su u tri autobusa prema glavnom registracijskom centru u Ježevo upućene 163 osobe.

Oko 13.30 sati jedna obitelj je kolima Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću županijsku bolnicu Vukovar, zbog problema žene u trudnoći.  


 

13.03 sati

Potpunim zatvaranjem mađarske granice te preusmjeravanjem vala migranata iz Republike Srbije prema državnoj granici s Republikom Hrvatskom, hrvatska policija je kod Tovarnika, područje PU vukovarsko-srijemske,  u nezakonitom prelasku državne granice, do 11 sati zatekla  181 stranog državljanina.

U skladu s utvrđenim standardnim operativnim postupcima, utemeljenim na međunarodnom i EU pravu te nacionalnom zakonodavstvu, u nadležnoj policijskoj postaji, odnosno policijskoj upravi,  provodi se postupak prvih sigurnosnih mjera i prihvata, te pružanja prvog dijela medicinske pomoći.

Nakon navedenih mjera, migranti će se prevesti u glavni registracijski centar organiziran u Prihvatnom centru Ježevo, prioritetno ranjive skupine (djeca bez pratnje, obitelji s djecom, trudnice itd.), a zatim ostale migrante.

Tijekom registracije pružit će im se daljnja liječnička pomoć, kao i druga pomoć, te nakon obavljenih razgovora s migrantima, možebitnim iskazanim namjerama za traženjem međunarodne zaštite, zdravstvenom stanju itd., migrante će se prevoziti u smještajne kapacitete predviđene u tu svrhu. Tražitelje azila smještat će se u odgovarajuća prihvatilišta za tražitelje azila, a ostale u postojeće objekte, gdje će im se pružiti daljnja skrb.

U postupku prihvata i postupanja prema migrantima, usko surađujemo s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim Crvenim križem, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, kao i drugim nadležnim državnim tijelima, posebno s Ministarstvom socijalne politike i mladih, odnosno službama nadležnim za socijalnu skrb. Isto tako, surađujemo i s UNHCR-om i drugim međunarodnim organizacijama, nevladinim udrugama i svima koji nude pomoć. 


 

10.55 sati

 

Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH daje sljedeće obavijesti i pojašnjenja vezano uz prihvat i smještaj migranata u Republici Hrvatskoj:  

 1. Molimo da danas do 12 sati svaka redakcija odredi jednu kontakt osobu i adresu elektroničke pošte na koju će se slati obavijesti i pozivi, kao i drugi relevantni podaci za navedenu temu;
 2. Ministarstvo unutarnjih poslova će na svojoj službenoj internetskoj stranici www.mup.gov.hr objaviti vijest koja će se u što kraćim vremenskim intervalima ažurirati s podacima o ulasku migranata u Republiku Hrvatsku, kao i drugim podacima koji će u tom trenutku biti poznati. Vijest će biti dostupna i u audio i video formatu;
 3. Zbog postupanja policije i ostalih službi na terenu privremeno se ograničava snimanje graničnih prijelaza, registracijskih centara, prihvatnih centara i drugih smještajnih kapaciteta za migrante. Molimo da fotografiranja, snimanja i izravna javljanja obavite s javnih površina u neposrednoj blizini istih te da ne ometate rad policije i drugih službi. U slučaju upozorenja djelatnika policije, istih ste se dužni pridržavati.

Prvu izjavu na temu prihvata i smještaja migranata će dati u 11 sati ispred graničnog prijelaza Tovarnik glasnogovornik Policijske uprave vukovarsko-srijemske Domagoj Džigumović.