Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište:
Ravnateljstvo policije koje se nalazi na adresi https://policija.gov.hr/


Stupanj usklađenosti
Ove mrežne stranice djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • fotografije i ilustracije nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenih mrežnih sjedišta to ne podržava,
  • dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF,
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip,
  • ne postoji opcija uključivanja fontova za osobe s disleksijom,
  • neke slike, dijagrami i grafovi ne sadrže kratki tekstualni opis,
  • video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku,
  • veličina ikona nije u skladu sa preporukama Smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti,
  • djelomično je moguće kretanje kroz sadržaj stranica samo putem tipkovnice.

Ministarstvo unutarnjih poslova radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo unutarnjih poslova redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Sve upite vezane uz pristupačnost gore navedenih mrežnih sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mup.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.