Stupio na snagu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja za građane

Slika /dokumenti/oruzje1.jpg

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/2018) stupio je na snagu 1.11.2018. godine.

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/2018) stupio je na snagu 1.11.2018. godine.

Prema novom Zakonu građanin će moći nabavljati vatreno oružje kategorije B radi bavljenja lovom, sportskim streljaštvom ili radi osobne sigurnosti ako ispunjava opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti koje treba ispunjavati su:

- da je navršio zakonom propisane godine života,
- da je položio lovački ispit, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja lovom,
- da se aktivno bavi sportskim streljaštvom, ako vatreno oružje nabavlja radi bavljenja sportskim streljaštvom,
- da ima opravdani razlog za nabavu oružja, ako oružje nabavlja radi osobne sigurnosti,
- da nije pravomoćno osuđen i da protiv njega nije pokrenut postupak za kaznena djela i prekršaje koji su zakonom propisani kao zapreka za posjedovanje oružja
- da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Posebni uvjeti koje treba ispunjavati su:

- da je na zdravstvenom pregledu utvrđeno da je zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja,
- da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja,
- da poznaje propise koji se odnose na posjedovanje oružja.
Temeljem novog Zakona policijski službenici više neće provoditi operativne provjere već će službenici koji rješavaju o zahtjevu za nabavu oružja uvidom u službene evidencije nadležnih državnih tijela provjeriti uvjete u pogledu kaznene i prekršajne neosuđivanosti, a osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja pisanom će izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrditi da ima osigurane uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja.

Zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja građanin će dokazivati uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje će zdravstvenu sposobnost potvrđivati neograničeno, odnosno sve dok se izvanrednim zdravstvenim pregledom ne utvrdi zdravstvena nesposobnost za posjedovanje oružja. To znači da će građanin morati priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti samo kod prve nabave oružja, a kod nabave dodatnih oružja neće se morati prilagati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Građanin kojem je izdan oružni list prije stupanja na snagu ovoga Zakona, nakon isteka njegova važenja morat će zatražiti produženje i policijska uprava ili postaja će im oružni list, ako ispunjavaju propisane uvjete, produžiti tako da ima trajni rok važenja. Prilikom produženja oružnog lista neće morati priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Građanin koji će htjeti nabaviti oružje morat će prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja pisanom izjavom dati suglasnost da njegov izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji ima saznanja o promjeni njegova zdravstvenog stanja, koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, o tome izvješćuje policijsku upravu ili postaju te da policijska uprava ili postaja može od njegova izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili svakog drugog liječnika, tražiti podatke o njegovom zdravstvenom stanju.

Također, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja građanin će morati dati podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a policijska uprava ili postaja izvijestit će izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite o osobama koje imaju registrirano oružje. Građanin će također o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite morati izvijestiti policijsku upravu ili postaju u roku od osam dana od izvršene promjene.

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, kao i svaki drugi liječnik koji će imati saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja, a koje utječe na zdravstvenu sposobnost za posjedovanje oružja, morat će odmah po saznanju za takvu promjenu izvijestiti policijsku upravu ili postaju prema mjestu prebivališta vlasnika oružja, kako bi ga uputila na izvanredni zdravstveni pregled.
Policijska uprava ili postaja moći će uputiti na izvanredni zdravstveni pregled i vlasnika oružja za kojeg na temelju raspoloživih saznanja opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za posjedovanje oružja.

Građanin koji posjeduje zračno oružje koje je prema odredbama Zakona o oružju („Narodne novine“, br. 63/07., 146/08. i 59/12.) bilo razvrstano u D kategoriju dužni su do 1.11.2019. godine prijaviti posjedovanje tog oružja policijskoj upravi/policijskoj postaji, radi izdavanja potvrda o prijavljenom oružju kategorije C.


 

Pisane vijesti