Sažetak kriminaliteta

U protekla 24 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirana su 232 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon