Sažetak kriminaliteta

U protekla 24 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirana su 84 kaznena djela. 

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon