Sažetak kriminaliteta

U posljednja 24 sata evidentirano je 127 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon