Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u protekla 24 sata evidentirana su 244 kaznena djela. 

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon