Sažetak kriminaliteta

U protekla 24 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirano je 109 kaznenih djela. 

Stranica | Statistike | Kaznena djela i zakon