Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u protekla 72 sata evidentirano je 388 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon