Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u posljednja 24 sata zabilježeno je 191 kazneno djelo.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon