Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u proteklih 48 sati evidentirano je 226 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon