Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske protekla 24 sata evidentirano je 190 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon