Sažetak kriminaliteta

Na području Republike Hrvatske u posljednja 24 sata zabilježena su 172 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon