Sažetak kriminaliteta

U posljednja 24 sata na području Republike Hrvatske zabilježena su 153 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon