Sažetak kriminaliteta

U protekla 24 sata na području Rpeublike Hrvatske evidentirana su 142 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon