Sažetak kriminaliteta

U navedenom vremenu na teritoriju države evidentirano je 186 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon