Sažetak kriminaliteta

U protekla 72 sata na teritoriju Republike Hrvatske evidentirana su 494 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon