Sažetak kriminaliteta

U proteklih 48 sati na području Republike Hrvatske evidentirano je 359 kaznenih djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon