Sažetak kriminaliteta

U proteklih 48 sati na području Republike Hrvatske evidentirana su 362 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon