Sažetak kriminaliteta

U proteklih 96 sati na području Republike Hrvatske evidentirana su 572 kaznena djela.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon