Sažetak kriminaliteta

Tijekom protekla 24 sata na području Republike Hrvatske evidetirano je 231 kazneno djelo.

Vijesti u brojkama | Statistike | Kaznena djela i zakon